Previous issues

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Previous issue
Volume 30(2); Apr 2024
Review
1875
Comprehensive approach to controlling chronic hepatitis B in China
Shan Shan, Xinyan Zhao, Jidong Jia
Clin Mol Hepatol. 2024;30(2):135-143.   Published online January 5, 2024
Toward hepatitis C virus elimination using artificial intelligence
Moon Haeng Hur, Jeong-Hoon Lee
Clin Mol Hepatol. 2024;30(2):147-149.   Published online February 23, 2024
Starting the journey: Understanding the roles of complement proteins in liver diseases through mendelian randomization
Mohammad Saeid Rezaee-Zavareh, Naomy Kim, Ju Dong Yang
Clin Mol Hepatol. 2024;30(2):150-153.   Published online February 22, 2024
Linvencovir: Paving the way for functional cure in hepatitis B
Jiwon Yang, Jonggi Choi
Clin Mol Hepatol. 2024;30(2):164-165.   Published online March 6, 2024
1884
Steatotic liver disease: Know your enemies
Lung-Yi Mak
Clin Mol Hepatol. 2024;30(2):171-173.   Published online February 2, 2024
Original Articles
1873
Prognostic value of ultra-low-pass whole-genome sequencing of circulating tumor DNA in hepatocellular carcinoma under systemic treatment
Miguel Sogbe, Idoia Bilbao, Francesco P. Marchese, Jon Zazpe, Annarosaria De Vito, Marta Pozuelo, Delia D’Avola, Mercedes Iñarrairaegui, Carmen Berasain, Maria Arechederra, Josepmaria Argemi, Bruno Sangro
Clin Mol Hepatol. 2024;30(2):177-190.   Published online December 29, 2023
1876
Efficacy, safety, and pharmacokinetics of capsid assembly modulator linvencorvir plus standard of care in chronic hepatitis B patients
Jinlin Hou, Edward Gane, Rozalina Balabanska, Wenhong Zhang, Jiming Zhang, Tien Huey Lim, Qing Xie, Chau-Ting Yeh, Sheng-Shun Yang, Xieer Liang, Piyawat Komolmit, Apinya Leerapun, Zenghui Xue, Ethan Chen, Yuchen Zhang, Qiaoqiao Xie, Ting-Tsung Chang, Tsung-Hui Hu, Seng Gee Lim, Wan-Long Chuang, Barbara Leggett, Qingyan Bo, Xue Zhou, Miriam Triyatni, Wen Zhang, Man-Fung Yuen
Clin Mol Hepatol. 2024;30(2):191-205.   Published online January 8, 2024
1877
JCAD deficiency attenuates activation of hepatic stellate cells and cholestatic fibrosis
Li Xie, Hui Chen, Li Zhang, Yue Ma, Yuan Zhou, Yong-Yu Yang, Chang Liu, Yu-Li Wang, Ya-Jun Yan, Jia Ding, Xiao Teng, Qiang Yang, Xiu-Ping Liu, Jian Wu
Clin Mol Hepatol. 2024;30(2):206-224.   Published online January 8, 2024
1879
Prognosis of biopsy-confirmed metabolic dysfunction- associated steatotic liver disease: A sub-analysis of the CLIONE study
Michihiro Iwaki, Hideki Fujii, Hideki Hayashi, Hidenori Toyoda, Satoshi Oeda, Hideyuki Hyogo, Miwa Kawanaka, Asahiro Morishita, Kensuke Munekage, Kazuhito Kawata, Tsubasa Tsutsumi, Koji Sawada, Tatsuji Maeshiro, Hiroshi Tobita, Yuichi Yoshida, Masafumi Naito, Asuka Araki, Shingo Arakaki, Takumi Kawaguchi, Hidenao Noritake, Masafumi Ono, Tsutomu Masaki, Satoshi Yasuda, Eiichi Tomita, Masato Yoneda, Akihiro Tokushige, Yoshihiro Kamada, Hirokazu Takahashi, Shinichiro Ueda, Shinichi Aishima, Yoshio Sumida, Atsushi Nakajima, Takeshi Okanoue
Clin Mol Hepatol. 2024;30(2):225-234.   Published online January 24, 2024
1881
Global incidence of adverse clinical events in non-alcoholic fatty liver disease: A systematic review and meta-analysis
Michael H. Le, David M. Le, Thomas C. Baez, Hansen Dang, Vy H. Nguyen, KeeSeok Lee, Christopher D. Stave, Takanori Ito, Yuankai Wu, Yee Hui Yeo, Fanpu Ji, Ramsey Cheung, Mindie H. Nguyen
Clin Mol Hepatol. 2024;30(2):235-246.   Published online January 26, 2024
1880
Identification of signature gene set as highly accurate determination of metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease progression
Sumin Oh, Yang-Hyun Baek, Sungju Jung, Sumin Yoon, Byeonggeun Kang, Su-hyang Han, Gaeul Park, Je Yeong Ko, Sang-Young Han, Jin-Sook Jeong, Jin-Han Cho, Young-Hoon Roh, Sung-Wook Lee, Gi-Bok Choi, Yong Sun Lee, Won Kim, Rho Hyun Seong, Jong Hoon Park, Yeon-Su Lee, Kyung Hyun Yoo
Clin Mol Hepatol. 2024;30(2):247-262.   Published online January 26, 2024
Letters to the Editor
1878
Changing from NAFLD to MASLD: Similar prognosis of patients with HCC under atezolizumab/bevacizumab treatment between NAFLD and MASLD
Hiroyuki Suzuki, Shigeo Shimose, Hideki Iwamoto, Takashi Niizeki, Takumi Kawaguchi
Clin Mol Hepatol. 2024;30(2):263-265.   Published online January 18, 2024
Optimizing off-treatment outcome predictions: The potential of time-varying HBcrAg and the need for more research
Ying-Nan Tsai, Jia-Ling Wu, Yao-Chun Hsu
Clin Mol Hepatol. 2024;30(2):276-278.   Published online April 1, 2024
1907
Both liver parenchymal and non-parenchymal cells express JCAD protein under various circumstances
Li Xie, Li Zhang, Hui Chen, Yong-Yu Yang, Jian Wu
Clin Mol Hepatol. 2024;30(2):279-280.   Published online March 20, 2024
Correspondence on Letter regarding “Prognosis of biopsy-confirmed MASLD: A sub-analysis of the CLIONE study”
Hideki Fujii, Michihiro Iwaki, Yoshihiro Kamada
Clin Mol Hepatol. 2024;30(2):281-283.   Published online April 1, 2024
In response to: Steatotic liver disease-know your enemies
Michael H. Le, Linda Henry, Mindie H. Nguyen
Clin Mol Hepatol. 2024;30(2):284-286.   Published online February 19, 2024
1893
Correspondence on Editorial regarding “Identification of signature gene set as highly accurate determination of MASLD progression”
Sungju Jung, Sumin Yoon, Jong Hoon Park, Yeon-Su Lee, Kyung Hyun Yoo
Clin Mol Hepatol. 2024;30(2):287-290.   Published online February 23, 2024
Harnessing hepatitis B core-related antigen measurement to optimize posttreatment monitoring
Ying-Nan Tsai, Jia-Ling Wu, Yao-Chun Hsu
Clin Mol Hepatol. 2024;30(2):293-296.   Published online February 19, 2024
Snapshot
1887
Immunopathogenesis of liver fibrosis in steatotic liver disease
Chaerin Woo, Won-Il Jeong
Clin Mol Hepatol. 2024;30(2):299-302.   Published online February 19, 2024

Clinical and
Molecular
Hepatology

Print ISSN: 2287-2728
Online ISSN: 2287-285X


Editorial Office
The Korean Association for the Study of the Liver
Room A1210, 53 Mapo-daero(MapoTrapalace, Dowha-dong), Mapo-gu, Seoul, 04158, Korea
TEL: +82-2-703-0051   FAX: +82-2-703-0071    E-mail: kasl@kams.or.kr
Copyright © The Korean Association for the Study of the Liver.         
COUNTER
TODAY : 1008
TOTAL : 1939143
Close layer