Liver transplantation for acute-on-chronic liver failure from erythropoietic protoporphyria
Pyoung-Jae Park, Shin Hwang, Young-Il Choi, Young-Dong Yu, Gil-Chun Park, Sung-Won Jung, Sam-Youl Yoon, Gi-Won Song, Tae-Yong Ha, Sung-Gyu Lee
Clin Mol Hepatol. 2012;18(4):411-415.   Published online 2012 Dec 21     DOI: https://doi.org/10.3350/cmh.2012.18.4.411
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Treatment strategy for erythropoietic protoporphyria accompanied by severe abdominal pain and liver injury
Xiaoxin Wu, Xiumei Zhou, Shuai Zhao, Keting He, Wenxin Zhoudi, Shangci Chen, Xiaowei Xu
Portal Hypertension & Cirrhosis.2024; 3(1): 36.     CrossRef
Liver involvement in patients with erythropoietic protoporphyria: retrospective analysis of clinicopathological features of 5 cases
Chang Zhao, Jie-Xia Guan, Da-Yang Hui, Na-Na Zhang, Li-Rong Lu, Lu-Ying Tang, Chun-Kui Shao, Jian-Ning Chen
Annals of Diagnostic Pathology.2022; 56: 151859.     CrossRef
Reappraisal of liver transplantation for erythropoietic protoporphyria: A deadly combination of disease recurrence and biliary complication
Yutaka Endo, Taizo Hibi, Masahiro Shinoda, Hideaki Obara, Minoru Kitago, Hiroshi Yagi, Yuta Abe, Yasushi Hasegawa, Kentaro Matsubara, Shutaro Hori, Masayuki Tanaka, Satomi Makiuchi, Yutaka Nakano, Osamu Itano, Tatsuo Kuroda, Yuko Kitagawa
Pediatric Transplantation.2022;[Epub]     CrossRef
Surgical treatment for breast cancer in a patient with erythropoietic protoporphyria and photosensitivity: a case report
Akiko Shimazaki, Takuma Hashimoto, Masaya Kai, Tetsuzo Nakayama, Mai Yamada, Karen Zaguirre, Kentaro Tokuda, Makoto Kubo, Ken Yamaura, Masafumi Nakamura
Surgical Case Reports.2021;[Epub]     CrossRef
Perioperative management of a bleeding jejunal tumor in a patient with erythropoietic protoporphyria: A case report and literature review
Yuki Takemoto, Shoichiro Mukai, Tetsuya Mochizuki, Masatoshi Kochi, Hiroyuki Egi, Hideki Ohdan
International Journal of Surgery Case Reports.2019; 60: 191.     CrossRef
Current and innovative emerging therapies for porphyrias with hepatic involvement
Antonio Fontanellas, Matías A. Ávila, Karl E. Anderson, Jean-Charles Deybach
Journal of Hepatology.2019; 71(2): 422.     CrossRef
Liver metabolomics in a mouse model of erythropoietic protoporphyria
Pengcheng Wang, Madhav Sachar, Grace L. Guo, Amina I. Shehu, Jie Lu, Xiao-bo Zhong, Xiaochao Ma
Biochemical Pharmacology.2018; 154: 474.     CrossRef
Cimetidine/lactulose therapy ameliorates erythropoietic protoporphyria-related liver injury
Naoyuki Fujimori, Michiharu Komatsu, Naoki Tanaka, Mai Iwaya, Hajime Nakano, Ayumi Sugiura, Tomoo Yamazaki, Soichiro Shibata, Yugo Iwaya, Takashi Muraki, Yuki Ichikawa, Takefumi Kimura, Satoru Joshita, Takeji Umemura, Akihiro Matsumoto, Eiji Tanaka
Clinical Journal of Gastroenterology.2017; 10(5): 452.     CrossRef
Les porphyries héréditaires : anomalies du métabolisme de l’hème
K. Peoc’h, C. Martin-Schmitt, N. Talbi, J.-C. Deybach, L. Gouya, H. Puy
La Revue de Médecine Interne.2016; 37(3): 173.     CrossRef
Porphyrias: A 2015 update
Zoubida Karim, Said Lyoumi, Gael Nicolas, Jean-Charles Deybach, Laurent Gouya, Hervé Puy
Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology.2015; 39(4): 412.     CrossRef