A case of small hepatocellular carcinoma with an extensive lymph node metastasis at diagnosis
Young Mi Hong, Ki Tae Yoon, Mong Cho, Jeong Heo, Hyun Young Woo, Won Lim
Clin Mol Hepatol. 2014;20(3):310-312.   Published online 2014 Sep 26     DOI: https://doi.org/10.3350/cmh.2014.20.3.310
Citations to this article as recorded by Crossref logo
A rare case of infiltrative hepatocellular carcinoma presented with neck mass
Yu‐Kwang Lee, Chung‐Chieh Wang, Yu‐Tse Chiu, Tai‐Chung Tseng
Advances in Digestive Medicine.2021; 8(1): 51.     CrossRef
Screening, clinical features and prognostic analysis of liver cirrhosis-related hepatocellular carcinoma
Zhengwei Zha, Wenyue Wu, Qianqian Zhang, Xi Wang, Xuecan Mei, Yi Xiang, Derun Kong
Scandinavian Journal of Gastroenterology.2021; 56(8): 948.     CrossRef
LINC01287 regulates tumorigenesis and invasion via miR-298/MYB in hepatocellular carcinoma
Yichao Mo, Longguang He, Zeru Lai, Zhiheng Wan, Qinshou Chen, Sibo Pan, Liangfu Li, Dasheng Li, Junwei Huang, Fan Xue, Siyao Che
Journal of Cellular and Molecular Medicine.2018; 22(11): 5477.     CrossRef
Application of contrast‑enhanced ultrasound and enhanced CT in diagnosis of liver cancer and evaluation of radiofrequency ablation
Shuhong Kong, Xuewang Yue, Sheng Kong, Yujie Ren
Oncology Letters.2018;[Epub]     CrossRef
Study on the diagnosis of small hepatocellular carcinoma caused by hepatitis B cirrhosis via multi‑slice spiral CT and MRI
Mei Wang, Congxin Wei, Zhaojuan Shi, Jianzhong Zhu
Oncology Letters.2017;[Epub]     CrossRef