New perspectives on the management of hepatocellular carcinoma with portal vein thrombosis
Hyun Young Woo, Jeong Heo
Clin Mol Hepatol. 2015;21(2):115-121.   Published online 2015 Jun 26     DOI: https://doi.org/10.3350/cmh.2015.21.2.115
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Comments on Comparison of Sorafenib versus Hepatic Arterial Infusion Chemotherapy-Based Treatment for Advanced Hepatocellular Carcinoma with Portal Vein Tumor Thrombosis: Reply
Hyung Joon Yim, Young Eun Ahn, Tae Hyung Kim, Young Kul Jung
Gut and Liver.2023; 17(2): 341.     CrossRef
A multicenter prospective study of TACE combined with lenvatinib and camrelizumab for hepatocellular carcinoma with portal vein tumor thrombus
Xiaomi Li, Xiaoyan Ding, Mei Liu, Jingyan Wang, Wei Sun, Ying Teng, Yawen Xu, Hongxiao Wu, Wendong Li, Lin Zhou, Jinglong Chen
Cancer Medicine.2023; 12(16): 16805.     CrossRef
Breaking down tumor thrombus: Current strategies for medical management
Harsha Tathireddy, Douglas Rice, Kylee Martens, Sudeep Shivakumar, Joseph Shatzel
Thrombosis Research.2023; 230: 144.     CrossRef
Effectiveness of multimodality treatment for hepatocellular carcinoma patients with portal vein thrombosis: A real world experience
Fei‐Pang Kuo, Tzu‐Hsuan Cheng, Yu‐Ming Cheng, Chao‐Chuan Wu, Chia‐Chi Wang
Advances in Digestive Medicine.2022; 9(3): 168.     CrossRef
Efficacy and safety of endovascular brachytherapy combined with transarterial chemoembolization for the treatment of hepatocellular carcinoma patients with type III or IV portal vein tumor thrombosis
Ling Li, Niangmei Cheng, Xinhui Huang, Xiadi Weng, Yubin Jiao, Jingfeng Liu, Wuhua Guo
World Journal of Surgical Oncology.2022;[Epub]     CrossRef
Effectiveness of stereotactic body radiotherapy for portal vein tumor thrombosis in patients with hepatocellular carcinoma and underlying chronic liver disease
Hoon Sik Choi, Ki Mun Kang, Bae Kwon Jeong, Hojin Jeong, Yun Hee Lee, In Bong Ha, Jin Ho Song
Asia-Pacific Journal of Clinical Oncology.2021; 17(3): 209.     CrossRef
Hepatic arterial infusion chemotherapy in the treatment of advanced hepatocellular carcinoma with portal vein thrombosis: a case–control study
A.H.K. Abdelmaksoud, A.O. Abdelaziz, M.M. Nabeel, I. Hamza, T.M. Elbaz, H.I. Shousha, R.S.M. Abdelhady, R. Lithy
Clinical Radiology.2021; 76(9): 709.e1.     CrossRef
Yttrium-90 Radioembolization Is Associated with Better Clinical Outcomes in Patients with Hepatocellular Carcinoma Compared with Conventional Chemoembolization: A Propensity Score-Matched Study
Minseok Albert Kim, Heejoon Jang, Na Ryung Choi, Joon Yeul Nam, Yun Bin Lee, Eun Ju Cho, Jeong-Hoon Lee, Su Jong Yu, Hyo-Cheol Kim, Jin Wook Chung, Jung-Hwan Yoon, Yoon Jun Kim
Journal of Hepatocellular Carcinoma.2021; Volume 8: 1565.     CrossRef
Comparison of Sorafenib versus Hepatic Arterial Infusion Chemotherapy-Based Treatment for Advanced Hepatocellular Carcinoma with Portal Vein Tumor Thrombosis
Young Eun Ahn, Sang Jun Suh, Hyung Joon Yim, Yeon Seok Seo, Eileen L. Yoon, Tae Hyung Kim, Young Sun Lee, Sun Young Yim, Hae Rim Kim, Seong Hee Kang, Young Kul Jung, Ji Hoon Kim, Jong Eun Yeon, Soon Ho Um, Kwan Soo Byun
Gut and Liver.2021; 15(2): 284.     CrossRef
Ablative Transarterial Radioembolization Improves Survival in Patients with HCC and Portal Vein Tumor Thrombus
Leandro Cardarelli-Leite, John Chung, Darren Klass, Vladimir Marquez, Frank Chou, Stephen Ho, Henry Walton, Howard Lim, Peter Tae Wan Kim, Anastasia Hadjivassiliou, David M. Liu
CardioVascular and Interventional Radiology.2020; 43(3): 411.     CrossRef
Integrated Bioinformatics Analysis of the Clinical Value and Biological Function of ATAD2 in Hepatocellular Carcinoma
Xiangyu Meng, Lu Wang, Bo Zhu, Jun Zhang, Shuai Guo, Qiang Li, Tao Zhang, Zhichao Zheng, Gang Wu, Yan Zhao
BioMed Research International.2020; 2020: 1.     CrossRef
Impact of Immune Checkpoint Inhibitors with or without a Combination of Tyrosine Kinase Inhibitors on Organ-Specific Efficacy and Macrovascular Invasion in Advanced Hepatocellular Carcinoma
Hsin-Yu Kuo, Nai-Jung Chiang, Chiao-Hsiung Chuang, Chiung-Yu Chen, I-Chin Wu, Ting-Tsung Chang, Hong-Ming Tsai, Yih-Jyh Lin
Oncology Research and Treatment.2020; 43(5): 211.     CrossRef
Evaluation of early treatment response to radiotherapy for HCC using pre- and post-treatment MRI
So Hee Song, Woo Kyoung Jeong, Dongil Choi, Young Kon Kim, Hee Chul Park, Jeong Il Yu
Acta Radiologica.2019; 60(7): 826.     CrossRef
Therapeutics for advanced hepatocellular carcinoma: Recent advances, current dilemma, and future directions
Jing Zhu, Tailang Yin, Yong Xu, Xiao‐Jie Lu
Journal of Cellular Physiology.2019; 234(8): 12122.     CrossRef
Distinguishing Tumor From Bland Portal Vein Thrombus in Liver Transplant Candidates With Hepatocellular Carcinoma: the A‐VENA Criteria
Courtney B. Sherman, Spencer Behr, Jennifer L. Dodge, John P. Roberts, Francis Y. Yao, Neil Mehta
Liver Transplantation.2019; 25(2): 207.     CrossRef
A Proposal for Modification of the Barcelona Clinic Liver Cancer Staging System Considering the Prognostic Implication of Performance Status
Hyo Jung Cho, Soon Sun Kim, So Young Kang, Min Jae Yang, Choong Kyun Noh, Jae Chul Hwang, Sun Gyo Lim, Sung Jae Shin, Kee Myung Lee, Byung Moo Yoo, Kwang Jae Lee, Jin Hong Kim, Sung Won Cho, Jae Youn Cheong
Gut and Liver.2019; 13(5): 557.     CrossRef
Plasma MicroRNA-21, 26a, and 29a-3p as Predictive Markers for Treatment Response Following Transarterial Chemoembolization in Patients with Hepatocellular Carcinoma
Soon Sun Kim, Hyo Jung Cho, Ji Sun Nam, Hyun Ji Kim, Dae Ryong Kang, Je Hwan Won, Jinoo Kim, Jai Keun Kim, Jei Hee Lee, Bo Hyun Kim, Mi Young Lee, Sung Won Cho, Jae Youn Cheong
Journal of Korean Medical Science.2018;[Epub]     CrossRef
Sorafenib plus low-dose cisplatin and fluorouracil hepatic arterial infusion chemotherapy versus sorafenib alone in patients with advanced hepatocellular carcinoma (SILIUS): a randomised, open label, phase 3 trial
Masatoshi Kudo, Kazuomi Ueshima, Osamu Yokosuka, Sadahisa Ogasawara, Shuntaro Obi, Namiki Izumi, Hiroshi Aikata, Hiroaki Nagano, Etsuro Hatano, Yutaka Sasaki, Keisuke Hino, Takashi Kumada, Kazuhide Yamamoto, Yasuharu Imai, Shouta Iwadou, Chikara Ogawa, Ta
The Lancet Gastroenterology & Hepatology.2018; 3(6): 424.     CrossRef
Comparison of three‐dimensional conformal radiotherapy and hepatic resection in hepatocellular carcinoma with portal vein tumor thrombus
Fang Su, Kai‐Hua Chen, Zhong‐Guo Liang, Chun‐Hua Wu, Ling Li, Song Qu, Long Chen, Xiao‐Dong Zhu, Jian‐Hong Zhong, Le‐Qun Li, Bang‐De Xiang
Cancer Medicine.2018; 7(9): 4387.     CrossRef
Radiotherapeutic strategies for hepatocellular carcinoma with portal vein tumour thrombosis in a hepatitis B endemic area
Jung Ho Im, Sang Min Yoon, Hee Chul Park, Jong Hoon Kim, Jeong Il Yu, Tae Hyun Kim, Jun Won Kim, Taek‐Keun Nam, Kyubo Kim, Hong Seok Jang, Jin Hee Kim, Mi‐Sook Kim, Won Sup Yoon, Inkyung Jung, Jinsil Seong
Liver International.2017; 37(1): 90.     CrossRef
Prognostic Value of FDG Uptake of Portal Vein Tumor Thrombosis in Patients With Locally Advanced Hepatocellular Carcinoma
Jeong Won Lee, Sang Hyun Hwang, Do Young Kim, Kwang-Hyub Han, Mijin Yun
Clinical Nuclear Medicine.2017; 42(1): e35.     CrossRef
Prognostic factors of hepatocellular carcinoma patients with portal vein tumor thrombosis treated with transcatheter arterial chemoembolization
Hongyuan Liang, Peng Cui, Qiyong Guo, Xiaonan Mao, Feng Wen, Wei Sun, Ming Shan, Zaiming Lu
Asia-Pacific Journal of Clinical Oncology.2017;[Epub]     CrossRef
Plasma micoRNA‐122 as a predictive marker for treatment response following transarterial chemoembolization in patients with hepatocellular carcinoma
Soon Sun Kim, Ji Sun Nam, Hyo Jung Cho, Je Hwan Won, Jin Woo Kim, Jae‐Hoon Ji, Min Jae Yang, Joo Han Park, Choong‐Kyun Noh, Sung Jae Shin, Kee Myung Lee, Sung Won Cho, Jae Youn Cheong
Journal of Gastroenterology and Hepatology.2017; 32(1): 199.     CrossRef
High-biologically effective dose palliative radiotherapy for a tumor thrombus might improve the long-term prognosis of hepatocellular carcinoma: a retrospective study
Xiang-quan Kong, Ya-ping Dong, Jun-xin Wu, Jun-yan He, Yu-yin Le, Kai-xin Du, Qing-qin Peng, Jin-luan Li
Radiation Oncology.2017;[Epub]     CrossRef
Evaluation of sorafenib in Chinese unresectable hepatocellular carcinoma patients with prior surgery and portal vein tumor thrombosis: A subset analysis of GIDEON study data
Sheng-Long Ye, Xiaoping Chen, Jiamei Yang, Ping Bie, Shuijun Zhang, Fengyong Liu, Luming Liu, Jie Zhou, Kefeng Dou, Christina SM Yip, Xiaolei Yang
Tumor Biology.2017; 39(3): 101042831769503.     CrossRef
A comparative study of sorafenib and metronomic chemotherapy for Barcelona Clinic Liver Cancer-stage C hepatocellular carcinoma with poor liver function
Hyun Yang, Hyun Young Woo, Soon Kyu Lee, Ji Won Han, Bohyun Jang, Hee Chul Nam, Hae Lim Lee, Sung Won Lee, Do Seon Song, Myeong Jun Song, Jung Suk Oh, Ho Jong Chun, Jeong Won Jang, Angelo Lozada, Si Hyun Bae, Jong Young Choi, Seung Kew Yoon
Clinical and Molecular Hepatology.2017; 23(2): 128.     CrossRef
Down-regulation of metabolic proteins in hepatocellular carcinoma with portal vein thrombosis
Wei-Chen Lee, Hong-Shiue Chou, Ting-Jung Wu, Chen-Fang Lee, Pao-Yueh Hsu, Hsiu-Ying Hsu, Tsung-Han Wu, Kun-Ming Chan
Clinical Proteomics.2017;[Epub]     CrossRef
Survival Estimates after Stopping Sorafenib in Patients with Hepatocellular Carcinoma: NEXT Score Development and Validation
Hye Won Lee, Hyun Soo Kim, Seung Up Kim, Do Young Kim, Beom Kyung Kim, Jun Yong Park, Sang Hoon Ahn, Mi Young Jeon, Ja Yoon Heo, Soo Young Park, Yu Rim Lee, Sun Kyung Jang, Su Hyun Lee, Se Young Jang, Won Young Tak, Kwang-Hyub Han
Gut and Liver.2017; 11(5): 693.     CrossRef
Impairment of oxidative phosphorylation increases the toxicity of SYD-1 on hepatocarcinoma cells (HepG2)
Anna Paula Brandt, Gustavo Jabor Gozzi, Amanda do Rocio Andrade Pires, Glaucia Regina Martinez, André Vinícius dos Santos Canuto, Aurea Echevarria, Attilio Di Pietro, Sílvia Maria Suter Correia Cadena
Chemico-Biological Interactions.2016; 256: 154.     CrossRef
Radioembolization Is a Safe and Effective Treatment for Hepatocellular Carcinoma with Portal Vein Thrombosis: A Propensity Score Analysis
Young Youn Cho, Minjong Lee, Hyo-Cheol Kim, Jin Wook Chung, Yun Hwan Kim, Geum-Youn Gwak, Si Hyun Bae, Do Young Kim, Jeong Heo, Yoon Jun Kim, Matias A Avila
PLOS ONE.2016; 11(5): e0154986.     CrossRef