Sarcomatoid cholangiocarcinoma with osteoclast-like giant cells associated with hepatolithiasis: A case report
Hye Min Kim, Haeryoung Kim, Young Nyun Park
Clin Mol Hepatol. 2015;21(3):309-313.   Published online 2015 Sep 30     DOI: https://doi.org/10.3350/cmh.2015.21.3.309
Citations to this article as recorded by Crossref logo
A case of rapidly progressing sarcomatous intrahepatic cholangiocarcinoma with suddenly appearing lymph node metastasis
Eisho Kanemitsu, Rei Takahashi, Setsuko Nakanishi, Satoru Sueyoshi, Atsushi Kobayashi, Takao Nishimura, Hiromitsu Nagata
Surgical Case Reports.2024;[Epub]     CrossRef
Rare histotypes of epithelial biliary tract tumors: A literature review
Elena Sapuppo, Oronzo Brunetti, Dalila Tessitore, Giovanni Brandi, Nicola Di Giovanni, Guido Fadda, Claudio Luchini, Maurizio Martini, Davide Quaresmini, Antonio Russo, Mariacarmela Santarpia, Aldo Scarpa, Mario Scartozzi, Giovanni Tuccari, Tindara Franch
Critical Reviews in Oncology/Hematology.2023; 181: 103892.     CrossRef
Системна хiмiотерапiя при нерезектабельнiй формi внутрiшньопечiнкової саркоматоїдної холангiокарциноми: клiнiчний випадок та огляд лiтератури
O.V. Hrуnenko, Iu.I. Zaivelieva, V.O. Kropelnytskyi, O.M. Ostapyshen, D.O. Fedorov
Practical oncology.2023; 6(1): 35.     CrossRef
First report on establishment and characterization of the extrahepatic cholangiocarcinoma sarcoma cell line CBC2T-2
Ning-Zu Jiang, Ming-Zhen Bai, Chong-Fei Huang, Ze-Long Ma, Ru-Yang Zhong, Wen-Kang Fu, Long Gao, Liang Tian, Ning-Ning Mi, Hai-Dong Ma, Ya-Wen Lu, Zi-Ang Zhang, Jin-Yu Zhao, Hai-Ying Yu, Bao-Ping Zhang, Xian-Zhuo Zhang, Yan-Xian Ren, Chao Zhang, Yong Zhan
World Journal of Gastroenterology.2023; 29(41): 5683.     CrossRef
Contrast-enhanced ultrasound features of hepatic sarcomatoid carcinoma different from hepatocellular carcinoma
Qiannan Zhao, Zhengbiao Ji, Yanling Chen, Kun Wang, Yijie Qiu, Xiaofan Tian, Yuli Zhu, Hong Qin, Hong Han, Haixia Yuan, Yi Dong, Wenping Wang
Clinical Hemorheology and Microcirculation.2023; : 1.     CrossRef
Sarcomatoid hepatocellular carcinoma versus conventional hepatocellular carcinoma: a systematic review and meta-analysis
Tian-Run Lv, Hai-Jie Hu, Parbatraj Regmi, Fei Liu, Fu-Yu Li
Journal of Cancer Research and Clinical Oncology.2022; 148(7): 1685.     CrossRef
Recurrent hepatocellular carcinoma with osteoclast-like giant cells: a case report
Mone Tsukimoto, Kazushi Sugimoto, Ryuta Shigefuku, Ryosuke Sugimoto, Hiroto Yuasa, Katsunori Uchida, Norihiko Yamamoto
Journal of Medical Case Reports.2022;[Epub]     CrossRef
Undifferentiated Carcinoma with Osteoclast-Like Giant Cells of the Common Bile Duct: A Case Report of a Rare Entity at an Unusual Location
Chuan-Han Chen, Hsin-Ni Li
Diagnostics.2022; 12(7): 1517.     CrossRef
Clinical diagnosis and treatment strategies for sarcomatoid intrahepatic cholangiocarcinoma
Xia Sheng, Jian-Min Qin
World Chinese Journal of Digestology.2022; 30(14): 614.     CrossRef
Intrahepatic sarcomatoid cholangiocarcinoma: A case report of the youngest patient on record and a review of the condition's characteristics
Long-Fu Xi, Yun Jin, Jiang-Tao Li
Frontiers in Surgery.2022;[Epub]     CrossRef
Osteoclasts in Tumor Biology: Metastasis and Epithelial-Mesenchymal-Myeloid Transition
Kemal Behzatoglu
Pathology and Oncology Research.2021;[Epub]     CrossRef
Clinical features of sarcomatoid change in patients with intrahepatic cholangiocarcinoma and prognosis after surgical liver resection: A Propensity Score Matching analysis
Tao Wang, Junjie Kong, Xianwei Yang, Shu Shen, Menglan Zhang, Wentao Wang
Journal of Surgical Oncology.2020; 121(3): 524.     CrossRef
Sarcomatoid intrahepatic cholangiocarcinoma mimicking liver abscess: A case report
Yan Wang, Jia-Lei Ming, Xing-Yu Ren, Lu Qiu, Li-Juan Zhou, Shu-Dong Yang, Xiang-Ming Fang
World Journal of Clinical Cases.2020; 8(1): 208.     CrossRef
Clinicopathological characteristics and surgical outcomes of sarcomatoid hepatocellular carcinoma
Jian-Ping Wang, Zhi-Gang Yao, Ya-Wen Sun, Xi-Han Liu, Feng-Kai Sun, Cun-Hu Lin, Fu-Xin Ren, Bei-Bei Lv, Shuai-Jun Zhang, Yang Wang, Fan-Ying Meng, Shun-Zhen Zheng, Wei Gong, Jun Liu
World Journal of Gastroenterology.2020; 26(29): 4327.     CrossRef
Sarcomatoid intrahepatic cholangiocarcinoma in a patient with poor prognosis: a case report and literature review
Xu Li, Jian Li, Kai Liu, Ludong Tan, Yahui Liu
Journal of International Medical Research.2020; 48(11): 030006052096947.     CrossRef
Analysis of intrahepatic sarcomatoid cholangiocarcinoma: Experience from 11 cases within 17 years
Dong Kyun Kim, Bo Ra Kim, Jin Sook Jeong, Yang Hyun Baek
World Journal of Gastroenterology.2019; 25(5): 608.     CrossRef
Intrahepatic Sarcomatous Cholangiocarcinoma: Case Report and Review of the Literature
Thana Boonsinsukh, Vichit Viriyaroj, Thammanij Rookkachart, Therdkiat Trongwongsa
Case Reports in Surgery.2018; 2018: 1.     CrossRef
A Case of Hepatic Angiosarcoma with Osteoclast-like Giant Cells
Takahiro MIZUI, Keigo MURAKAMI, Yasuyuki HARA, Shigehito MIYAGI, Takeshi NAITOH, Michiaki UNNO, Takashi KAMEI
Nihon Rinsho Geka Gakkai Zasshi (Journal of Japan Surgical Association).2018; 79(2): 382.     CrossRef
Primary intrahepatic cholangiocarcinoma with sarcomatous stroma: case report and review of the literature
Kyohei Yugawa, Tomoharu Yoshizumi, Yohei Mano, Noboru Harada, Shinji Itoh, Toru Ikegami, Yuji Soejima, Nobuhiro Fujita, Kenichi Kohashi, Shinichi Aishima, Yoshinao Oda, Masaki Mori
Surgical Case Reports.2018;[Epub]     CrossRef
Intrahepatic sarcomatoid cholangiocarcinoma
Sara Sintra, Rui Costa, Carlos Filipe, Adélia Simão
BMJ Case Reports.2018; : bcr-2018-225017.     CrossRef
Validation of difficulty scoring system for laparoscopic liver resection in patients who underwent laparoscopic left lateral sectionectomy
Chami Im, Jai Young Cho, Ho-Seong Han, Yoo-Seok Yoon, YoungRok Choi, Jae Yool Jang, Hanlim Choi, Jae Seong Jang, Seong Uk Kwon
Surgical Endoscopy.2017; 31(1): 430.     CrossRef