A comparative study of high-dose hepatic arterial infusion chemotherapy and transarterial chemoembolization using doxorubicin for intractable, advanced hepatocellular carcinoma
Hee Yeon Kim, Jin Dong Kim, Si Hyun Bae, Jun Yong Park, Kwang Hyub Han, Hyun Young Woo, Jong Young Choi, Seung Kew Yoon, Byoung Kuk Jang, Jae Seok Hwang, Sang Gyune Kim, Young Seok Kim, Yeon Seok Seo, Hyung Joon Yim, Soon Ho Um, Korean Liver Cancer Study Group
Korean J Hepatol. 2010;16(4):355-361.   Published online 2010 Dec 31     DOI: https://doi.org/10.3350/kjhep.2010.16.4.355
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Correlations Among Perceived Symptoms and Interferences, Barriers to Symptom Management, and Comfort Care in Nurses Caring for Chemotherapy and Transarterial Chemoembolization Patients
Myoung Soo Kim, Seonghyun Yoo
Cancer Nursing.2024; 47(4): E245.     CrossRef
Hepatic arterial infusion chemotherapy versus transarterial chemoembolization for patients with unresectable hepatocellular carcinoma: a systematic review and meta-analysis
Shun-Yu Kong, Jiao-Jiao Song, Yao-Qi Jin, Man-Jun Deng, Jing-Xin Yan
Acta Clinica Belgica.2023; 78(2): 171.     CrossRef
Efficacy and safety of hepatic artery infusion chemotherapy combined with tyrosine kinase inhibitors plus programmed death-1 inhibitors for hepatocellular carcinoma refractory to transarterial chemoembolization
Long-Wang Lin, Kun Ke, Le-Ye Yan, Rong Chen, Jing-Yao Huang
Frontiers in Oncology.2023;[Epub]     CrossRef
A Novel Nomogram for Predicting the Overall Survival in Patients with Unresectable HCC after TACE plus Hepatic Arterial Infusion Chemotherapy
Baojiang Liu, Song Gao, Jianhai Guo, Fuxin Kou, Shaoxing Liu, Xin Zhang, Xiaodong Wang, Guang Cao, Hui Chen, Peng Liu, Haifeng Xu, Qinzong Gao, Renjie Yang, Xu Zhu
Translational Oncology.2023; 34: 101705.     CrossRef
Anatomical Targeting of Anticancer Drugs to Solid Tumors Using Specific Administration Routes: Review
Akira Saito, Joji Kitayama, Ryozo Nagai, Kenichi Aizawa
Pharmaceutics.2023; 15(6): 1664.     CrossRef
Impact of aortoceliac angle in implantation of subcutaneous hepatic artery port-catheter system for hepatic arterial infusion chemotherapy via femoral approach
Su Ho Kim, Ho Jong Chun, Youdong Kim, Jung Suk Oh, Byung Gil Choi, Hae Giu Lee
Acta Radiologica.2023; 64(9): 2667.     CrossRef
Hepatic arterial infusion chemotherapy for advanced hepatocellular carcinoma in the era of chemo-diversity
Hideki Iwamoto, Shigeo Shimose, Tomotake Shirono, Takashi Niizeki, Takumi Kawaguchi
Clinical and Molecular Hepatology.2023; 29(3): 593.     CrossRef
Survival benefit of neoadjuvant hepatic arterial infusion chemotherapy followed by hepatectomy for hepatocellular carcinoma with portal vein tumor thrombus
Zili Hu, Zhenyun Yang, Jiongliang Wang, Yizhen Fu, Zhiwen Hu, Zhongguo Zhou, Minshan Chen, Yaojun Zhang
Frontiers in Pharmacology.2023;[Epub]     CrossRef
The Latest Research Progress of Hepatic Arterial Infusion Chemotherapy versus Hepatic Arterial Chemoembolization in the Treatment of Hepatocellular Carcinoma
梦钰 徐
Advances in Clinical Medicine.2023; 13(12): 19883.     CrossRef
Successful liver transplantation with ctDNA clearance after PD‑1 inhibitor plus FOLFOX‑HAIC treatment in HCC: A case report
Yuanyuan Zhao, Dong Chen, Bo Yang, Jing Xu, Lu Wang, Guobin Huang, Lai Wei, Zhishui Chen
Oncology Letters.2023;[Epub]     CrossRef
Comparison of Arterial Infusion Chemotherapy and Chemoembolization for Locally Advanced Hepatocellular Carcinoma: a Multicenter Retrospective Study
Shiguang Chen, Bo Yuan, Wenchang Yu, Xiaolong Wang, Chengjian He, Chuanben Chen
Journal of Gastrointestinal Surgery.2022; 26(11): 2292.     CrossRef
Hepatic arterial infusion oxaliplatin plus raltitrexed and chemoembolization in hepatocellular carcinoma with portal vein invasion: A propensity score‐matching cohort study
Shiguang Chen, Bo Yuan, Wenchang Yu, Xiaolong Wang, Chengjian He, Chuanben Chen
Journal of Surgical Oncology.2022; 126(7): 1205.     CrossRef
Hepatic arterial infusion chemotherapy versus transarterial chemoembolization for unresectable hepatocellular carcinoma: A systematic review with meta-analysis
Tengfei Si, Zhenlin Huang, Shirin Elizabeth Khorsandi, Yun Ma, Nigel Heaton
Frontiers in Bioengineering and Biotechnology.2022;[Epub]     CrossRef
HAIC versus TACE for patients with unresectable hepatocellular carcinoma: A systematic review and meta-analysis
Junguo Liu, Jinjuan Zhang, Yijun Wang, Guiming Shu, Cheng Lou, Zhi Du
Medicine.2022; 101(51): e32390.     CrossRef
Revisiting Hepatic Artery Infusion Chemotherapy in the Treatment of Advanced Hepatocellular Carcinoma
Ching-Tso Chen, Tsung-Hao Liu, Yu-Yun Shao, Kao-Lang Liu, Po-Chin Liang, Zhong-Zhe Lin
International Journal of Molecular Sciences.2021; 22(23): 12880.     CrossRef
Successful multimodality treatment for advanced hepatocellular carcinoma with tumor thrombosis of the main portal trunk: a case study
Yumi Kosaka, Tomokazu Kawaoka, Yutaro Ogawa, Kei Amioka, Kensuke Naruto, Yuki Yoshikawa, Yuwa Ando, Yosuke Suehiro, Kenji Yamaoka, Yasutoshi Fujii, Shinsuke Uchikawa, Atsushi Ono, Masami Yamauchi, Michio Imamura, Keigo Chosa, Kazuo Awai, Yasushi Nagata, K
Clinical Journal of Gastroenterology.2021; 14(5): 1517.     CrossRef
Meta-Analysis of Postoperative Adjuvant Hepatic Artery Infusion Chemotherapy Versus Surgical Resection Alone for Hepatocellular Carcinoma
Qiao Ke, Lei Wang, Weimin Wu, Xinhui Huang, Ling Li, Jingfeng Liu, Wuhua Guo
Frontiers in Oncology.2021;[Epub]     CrossRef
Hepatic Arterial Infusion Chemotherapy for Advanced Hepatocellular Carcinoma: Radiologic and Clinical Factors Predictive of Survival
Bohyun Kim, Je Hwan Won, Jinoo Kim, Yohan Kwon, Hyo Jung Cho, Jimi Huh, Jai Keun Kim
American Journal of Roentgenology.2021; 216(6): 1566.     CrossRef
Hepatic Arterial Infusion Chemotherapy Combined with Radiation Therapy for Advanced Hepatocellular Carcinoma with Tumor Thrombosis of the Main Trunk or Bilobar of the Portal Vein
Yumi Kosaka, Tomoki Kimura, Tomokazu Kawaoka, Yutaro Ogawa, Kei Amioka, Kensuke Naruto, Yuki Yoshikawa, Chihiro Kikukawa, Yosuke Suehiro, Kenji Yamaoka, Yuwa Ando, Shinsuke Uchikawa, Kei Morio, Takashi Nakahara, Eisuke Murakami, Shoichi Takahashi, Masatak
Liver Cancer.2021; 10(2): 151.     CrossRef
Retracted: Upregulation of microRNA‐140‐3p inhibits epithelial‐mesenchymal transition, invasion, and metastasis of hepatocellular carcinoma through inactivation of the MAPK signaling pathway by targeting GRN
Qiu‐Yin Zhang, Chang‐Jun Men, Xue‐Wei Ding
Journal of Cellular Biochemistry.2019; 120(9): 14885.     CrossRef
MRI-Compatible Injection System for Magnetic Microparticle Embolization
Ning Li, Francois Michaud, Zeynab Nosrati, Dumitru Loghin, Charles Tremblay, Rosalie Plantefeve, Katayoun Saatchi, Urs O. Hafeli, Sylvain Martel, Gilles Soulez
IEEE Transactions on Biomedical Engineering.2019; 66(8): 2331.     CrossRef
Randomized, prospective, comparative study on the effects and safety of sorafenib vs. hepatic arterial infusion chemotherapy in patients with advanced hepatocellular carcinoma with portal vein tumor thrombosis
Jong Hwan Choi, Woo Jin Chung, Si Hyun Bae, Do Seon Song, Myeong Jun Song, Young Seok Kim, Hyung Joon Yim, Young Kul Jung, Sang Jun Suh, Jun Yong Park, Do Young Kim, Seung Up Kim, Sung Bum Cho
Cancer Chemotherapy and Pharmacology.2018; 82(3): 469.     CrossRef
Two cases of the hepatocellular carcinoma with portal vein tumor thrombus treated with DEB-TACE effectively
Hironori Ochi, Akihisa Ohno, Kazuhiro Tange, Michiko Aono, Shunji Takechi, Toshie Mashiba, Tomoyuki Yokota, Kouji Joko
Kanzo.2017; 58(1): 28.     CrossRef
A comparative study of sorafenib and metronomic chemotherapy for Barcelona Clinic Liver Cancer-stage C hepatocellular carcinoma with poor liver function
Hyun Yang, Hyun Young Woo, Soon Kyu Lee, Ji Won Han, Bohyun Jang, Hee Chul Nam, Hae Lim Lee, Sung Won Lee, Do Seon Song, Myeong Jun Song, Jung Suk Oh, Ho Jong Chun, Jeong Won Jang, Angelo Lozada, Si Hyun Bae, Jong Young Choi, Seung Kew Yoon
Clinical and Molecular Hepatology.2017; 23(2): 128.     CrossRef
Hepatic artery infusion chemotherapy using mFOLFOX versus transarterial chemoembolization for massive unresectable hepatocellular carcinoma: a prospective non-randomized study
Min-Ke He, Yong Le, Qi-Jiong Li, Zi-Shan Yu, Shao-Hua Li, Wei Wei, Rong-Ping Guo, Ming Shi
Chinese Journal of Cancer.2017;[Epub]     CrossRef
What is the best combination treatment with transarterial chemoembolization of unresectable hepatocellular carcinoma? a systematic review and network meta-analysis
Hui Xie, Haipeng Yu, Shengtao Tian, Xueling Yang, Ximing Wang, Zhao Yang, Huaming Wang, Zhi Guo
Oncotarget.2017; 8(59): 100508.     CrossRef
Treatment of hepatocellular carcinoma with portal venous tumor thrombosis: A comprehensive review
Kichang Han
World Journal of Gastroenterology.2016; 22(1): 407.     CrossRef
Neutrophil/lymphocyte ratio as a prognostic indicator of hepatic arterial infusion chemotherapy with arterial cisplatin plus continuous 5‐fluorouracil
Kazuto Tajiri, Kengo Kawai, Masami Minemura, Satoshi Yasumura, Ayumu Hosokawa, Hideto Kawabe, Gakuto Tomizawa, Toshiro Sugiyama
Hepatology Research.2015; 45(7): 755.     CrossRef
A comparative study between sorafenib and hepatic arterial infusion chemotherapy for advanced hepatocellular carcinoma with portal vein tumor thrombosis
Do Seon Song, Myeong Jun Song, Si Hyun Bae, Woo Jin Chung, Jae Young Jang, Young Seok Kim, Sae Hwan Lee, Jun Yong Park, Hyung Joon Yim, Sung Bum Cho, Soo Young Park, Jin Mo Yang
Journal of Gastroenterology.2015; 50(4): 445.     CrossRef
Adjuvant chemotherapy for patients with primary hepatocellular carcinoma: A meta‐analysis
Zhouying Zheng, Wenhua Liang, Dongping Wang, Paul M. Schroder, Weiqiang Ju, Linwei Wu, Zheng Zheng, Yushu Shang, Zhiyong Guo, Xiaoshun He
International Journal of Cancer.2015;[Epub]     CrossRef
Hepatic artery infusion chemotherapy for advanced hepatocellular carcinoma
Myeong Jun Song
World Journal of Gastroenterology.2015; 21(13): 3843.     CrossRef
Chemoembolization alonevscombined chemoembolization and hepatic arterial infusion chemotherapy in inoperable hepatocellular carcinoma patients
Song Gao
World Journal of Gastroenterology.2015; 21(36): 10443.     CrossRef
Efficacy of iron chelator deferoxamine for hepatic arterial infusion chemotherapy in advanced hepatocellular carcinoma patients refractory to current treatments
Takahiro Yamasaki, Issei Saeki, Isao Sakaida
Hepatology International.2014; 8(S2): 492.     CrossRef
Intra-Arterial Chemotherapy with Doxorubicin and Cisplatin Is Effective for Advanced Hepatocellular Cell Carcinoma
Ming-Chun Ma, Yen-Yang Chen, Shau-Hsuan Li, Yu-Fan Cheng, Chih-Chi Wang, Tai-Jan Chiu, Sung-Nan Pei, Chien-Ting Liu, Tai-Lin Huang, Chen-Hua Huang, Yu-Li Su, Yen-Hao Chen, Sheng-Nan Lu, Kun-Ming Rau
The Scientific World Journal.2014; 2014: 1.     CrossRef
Newer treatments for advanced hepatocellular carcinoma
Myeong Jun Song, Si Hyun Bae
The Korean Journal of Internal Medicine.2014; 29(2): 149.     CrossRef
A safe and effective dose of cisplatin in hepatic arterial infusion chemotherapy for hepatocellular carcinoma
Akihiko Osaki, Takeshi Suda, Kenya Kamimura, Atsunori Tsuchiya, Yasushi Tamura, Masaaki Takamura, Masato Igarashi, Hirokazu Kawai, Satoshi Yamagiwa, Yutaka Aoyagi
Cancer Medicine.2013; 2(1): 86.     CrossRef
Transarterial chemoembolization in hepatocellular carcinoma with vascular invasion or extrahepatic metastasis: A systematic review
Yan Zhao, Guohong Cai, Lin Zhou, Lei Liu, Xingshun Qi, Ming Bai, Yongping Li, Daiming Fan, Guohong Han
Asia-Pacific Journal of Clinical Oncology.2013; 9(4): 357.     CrossRef
Hepatobiliary Malignancies: Lessons from Asia
Tiffany C.L. Wong, Ronnie T.P. Poon
Digestive Diseases.2013; 31(1): 130.     CrossRef
Hepatic Arterial Infusion Chemotherapy for Advanced Hepatocellular Carcinoma in Japan
Hiroki Nishikawa, Yukio Osaki, Ryuichi Kita, Toru Kimura
Cancers.2012; 4(1): 165.     CrossRef
Which treatment modality should we choose for advanced hepatocellular carcinoma?
Do Young Kim
The Korean Journal of Hepatology.2010; 16(4): 353.     CrossRef