Clinicopathologic significance of the expression of Snail in hepatocellular carcinoma
Hyun Young Woo, Ae Lyoung Min, Jong Young Choi, Si Hyun Bae, Seung Kew Yoon, Chan Kwon Jung
Korean J Hepatol. 2011;17(1):12-18.   Published online 2011 Mar 21     DOI: https://doi.org/10.3350/kjhep.2011.17.1.12
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Germline Variants and Genetic Interactions of Several EMT Regulatory Genes Increase the Risk of HBV-Related Hepatocellular Carcinoma
Wen-Xuan Liu, Lei Yang, Hui-Min Yan, Li-Na Yan, Xiao-Lin Zhang, Ning Ma, Long-Mei Tang, Xia Gao, Dian-Wu Liu
Frontiers in Oncology.2021;[Epub]     CrossRef
Physiological Roles of ERM Proteins and Transcriptional Regulators in Supporting Membrane Expression of Efflux Transporters as Factors of Drug Resistance in Cancer
Takuo Ogihara, Kenta Mizoi, Hiroki Kamioka, Kentaro Yano
Cancers.2020; 12(11): 3352.     CrossRef
Hepatitis C virus core protein increases Snail expression and induces epithelial-mesenchymal transition through the signal transducer and activator of transcription 3 pathway in hepatoma cells
Jia-Jia Zhou, Zhe Meng, Xiao-Yu He, Di Cheng, Hui-Lin Ye, Xiao-Geng Deng, Ru-Fu Chen
Hepatology Research.2017; 47(6): 574.     CrossRef
Snail-Induced Epithelial-to-Mesenchymal Transition Enhances P-gp-Mediated Multidrug Resistance in HCC827 Cells
Takumi Tomono, Kentaro Yano, Takuo Ogihara
Journal of Pharmaceutical Sciences.2017; 106(9): 2642.     CrossRef
Clinicopathologic Correlations of E-cadherin and Prrx-1 Expression Loss in Hepatocellular Carcinoma
Kijong Yi, Hyunsung Kim, Yumin Chung, Hyein Ahn, Jongmin Sim, Young Chan Wi, Ju Yeon Pyo, Young-Soo Song, Seung Sam Paik, Young-Ha Oh
Journal of Pathology and Translational Medicine.2016; 50(5): 327.     CrossRef
Regulation of COX-2 expression and epithelial-to-mesenchymal transition by hypoxia-inducible factor-1α is associated with poor prognosis in hepatocellular carcinoma patients post TACE surgery
MINGSHENG HUANG, LONG WANG, JUNWEI CHEN, MINGJUN BAI, CHUREN ZHOU, SUJUAN LIU, QU LIN
International Journal of Oncology.2016; 48(5): 2144.     CrossRef
Coexpression of gene Oct4 and Nanog initiates stem cell characteristics in hepatocellular carcinoma and promotes epithelial-mesenchymal transition through activation of Stat3/Snail signaling
Xin Yin, Bo-Heng Zhang, Su-Su Zheng, Dong-Mei Gao, Shuang-Jian Qiu, Wei-Zhong Wu, Zheng-Gang Ren
Journal of Hematology & Oncology.2015;[Epub]     CrossRef
Management of hepatocellular carcinoma: Predictive value of immunohistochemical markers for postoperative survival
Zhao-Shan Niu
World Journal of Hepatology.2015; 7(1): 7.     CrossRef
Prostaglandin E2 accelerates invasion by upregulating Snail in hepatocellular carcinoma cells
Min Zhang, Hai Zhang, Shanyu Cheng, Dengcai Zhang, Yan Xu, Xiaoming Bai, Shukai Xia, Li Zhang, Juan Ma, Mingzhan Du, Yipin Wang, Jie Wang, Meng Chen, Jing Leng
Tumor Biology.2014; 35(7): 7135.     CrossRef
Central role of Snail1 in the regulation of EMT and resistance in cancer: a target for therapeutic intervention
Samantha Kaufhold, Benjamin Bonavida
Journal of Experimental & Clinical Cancer Research.2014;[Epub]     CrossRef
Prognostic Significance of E-Cadherin Expression in Hepatocellular Carcinoma: A Meta-Analysis
Jiang Chen, Jie Zhao, Rui Ma, Hui Lin, Xiao Liang, Xiujun Cai, Kwan Man
PLoS ONE.2014; 9(8): e103952.     CrossRef
Snail-Regulated MiR-375 Inhibits Migration and Invasion of Gastric Cancer Cells by Targeting JAK2
Yanjun Xu, Juan Jin, Yiman Liu, Zhenxia Huang, Yujie Deng, Tao You, Tianhua Zhou, Jianmin Si, Wei Zhuo, Ming Tan
PLoS ONE.2014; 9(7): e99516.     CrossRef