Living-donor liver transplantation for giant hepatic hemangioma with diffuse hemangiomatosis in an adult: a case report
Ju Hyun Lee, Chang Jin Yoon, Young Hoon Kim, Ho-Seong Han, Jai Young Cho, Haeryoung Kim, Eun Sun Jang, Jin-Wook Kim, Sook-Hyang Jeong
Clin Mol Hepatol. 2018;24(2):163-168.   Published online 2017 Jul 19     DOI: https://doi.org/10.3350/cmh.2017.0002
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Adult diffuse hepatic hemangiomatosis: A case report and review of the literature
Shihua He, Wenjing Chen, Ying Yang, Xiaoli Tang, Guangde Zhou, Jianhui Zhou, Chuanghong Wu
Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology.2022; 46(2): 101789.     CrossRef
A Comprehensive Review of Hepatic Hemangioma Management
Hassan Aziz, Zachary J. Brown, Azarakhsh Baghdadi, Ihab R. Kamel, Timothy M. Pawlik
Journal of Gastrointestinal Surgery.2022; 26(9): 1998.     CrossRef
Liver transplantation for giant hemangioma of the liver: A case report and review of the literature
Yun Zhao, Xiu-Ping Li, Yuan-Yuan Hu, Ji-Chang Jiang, Li-Jin Zhao
Frontiers in Medicine.2022;[Epub]     CrossRef
Autologous Partial Liver Transplantation for a Symptomatic Giant Hepatic Hemangioma. A Case Report
Ayato Obana, Yoshinobu Sato
Transplantation Proceedings.2022; 54(10): 2787.     CrossRef
Liver Transplantation for Rapidly Progressive Giant Hepatic Hemangioma With Diffuse Hemangiomatosis
Sadhana Shankar, Ashwin Rammohan, Venugopal H. Kulaseharan, Rathnavel Kanagavelu, Mettu S. Reddy, Mohamed Rela
Experimental and Clinical Transplantation.2021; 19(10): 1106.     CrossRef
A case of diffuse hepatic hemangiomatosis coexistent with giant hemangioma: case report and literature review
M. Isabel González-Nieto, Luz Adriana Escobar Hoyos
Radiology Case Reports.2021; 16(6): 1518.     CrossRef
Liver transplantation for benign liver tumors
Ana Ostojic, Anna Mrzljak, Danko Mikulic
World Journal of Hepatology.2021; 13(9): 1098.     CrossRef
Orthotopic liver transplantation for Management of a Giant Liver Hemangioma: a case report and review of literature
Hesameddin Eghlimi, Peyman Arasteh, Nazanin Azade
BMC Surgery.2020;[Epub]     CrossRef
Invasive management of symptomatic hepatic hemangioma
Wenfang Dong, Bin Qiu, Haifeng Xu, Leren He
European Journal of Gastroenterology & Hepatology.2019; 31(9): 1079.     CrossRef