Alcohol and hepatocarcinogenesis
Makiko Taniai
Clin Mol Hepatol. 2020;26(4):736-741.   Published online 2020 Oct 1     DOI: https://doi.org/10.3350/cmh.2020.0203
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Epigenetics in hepatocellular carcinoma
Ganji Purnachandra Nagaraju, Begum Dariya, Prameswari Kasa, Sujatha Peela, Bassel F. El-Rayes
Seminars in Cancer Biology.2022; 86: 622.     CrossRef
Alcohol triggered bile acid disequilibrium by suppressing BSEP to sustain hepatocellular carcinoma progression
Wenbo Chen, Qisong Zhang, Ming Ding, Jingjing Yao, Yajuan Guo, Wenxin Yan, Shaofang Yu, Qinghong Shen, Min Huang, Yaqiu Zheng, Yuefang Lin, Ying Wang, Zhongqiu Liu, Linlin Lu
Chemico-Biological Interactions.2022; 356: 109847.     CrossRef
GARS is implicated in poor survival and immune infiltration of hepatocellular carcinoma
Jinghui Wang, Bing Yang, Dingxue Wang, Rui Han, Zhanyang Bi, Lizhu Lin
Cellular Signalling.2022; 94: 110302.     CrossRef
The pathogenesis of liver cancer and the therapeutic potential of bioactive substances
Song Gao, Xingyue Jiang, Liang Wang, Shanshan Jiang, Hanyuan Luo, Yan Chen, Cheng Peng
Frontiers in Pharmacology.2022;[Epub]     CrossRef
The Effect of Alcohol Consumption in Unresectable Hepatocellular Carcinoma with Transarterial Chemoembolization
Bo Sun, Lijie Zhang, Dongqiao Xiang, Qing Li, Yanqiao Ren, Yanyan Cao, Tao Sun, Weihua Zhang, Linxia Wu, Licheng Zhu, Lei Chen, Huangxuan Zhao, Chuansheng Zheng, Alessandro Granito
Journal of Oncology.2022; 2022: 1.     CrossRef
Association of Diabetes Mellitus and Alcohol Abuse with Cancer: Molecular Mechanisms and Clinical Significance
Bao Q. Lam, Rashmi Srivastava, Jason Morvant, Sharmila Shankar, Rakesh K. Srivastava
Cells.2021; 10(11): 3077.     CrossRef
The Emerging Influences of Alpha-Fetoprotein in the Tumorigenesis and Progression of Hepatocellular Carcinoma
Ye Xu, Qinglong Guo, Libin Wei
Cancers.2021; 13(20): 5096.     CrossRef