Persistence of intrahepatic hepatitis B virus DNA integration in patients developing hepatocellular carcinoma after hepatitis B surface antigen seroclearance
Jeong Won Jang, Jin Seoub Kim, Hye Seon Kim, Kwon Yong Tak, Heechul Nam, Pil Soo Sung, Si Hyun Bae, Jong Young Choi, Seung Kew Yoon, Lewis R. Roberts
Clin Mol Hepatol. 2021;27(1):207-218.   Published online 2020 Dec 3     DOI: https://doi.org/10.3350/cmh.2020.0115
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Post-operative recurrence of liver cancer according to antiviral therapy for detectable hepatitis B viremia: A nationwide study
Byungyoon Yun, Sang Hoon Ahn, Juyeon Oh, Jin-Ha Yoon, Beom Kyung Kim
European Journal of Internal Medicine.2023; 107: 66.     CrossRef
Comparable Mortality Between Asian Patients with Chronic Hepatitis B Under Long-Term Antiviral Therapy vs Matched Control: A Population-Based Study
Byungyoon Yun, Juyeon Oh, Sang Hoon Ahn, Jin-Ha Yoon, Beom Kyung Kim
American Journal of Gastroenterology.2023; 118(6): 1001.     CrossRef
Statin use is associated with better post‐operative prognosis among patients with hepatitis B virus‐related hepatocellular carcinoma
Byungyoon Yun, Sang Hoon Ahn, Juyeon Oh, Jin‐Ha Yoon, Beom Kyung Kim
European Journal of Clinical Investigation.2023;[Epub]     CrossRef
A longitudinal study to detect hepatitis B surface and core-related antigens in chronic hepatitis B patients with hepatitis B surface antigen seroclearance using highly sensitive assays
Danny Ka-Ho Wong, Takako Inoue, Lung-Yi Mak, Rex Wan-Hin Hui, James Fung, Ka-Shing Cheung, Wai-Kay Seto, Yasuhito Tanaka, Man-Fung Yuen
Journal of Clinical Virology.2023; 160: 105375.     CrossRef
Comparable outcomes between immune-tolerant and active phases in noncirrhotic chronic hepatitis B: a meta-analysis
Han Ah Lee, Seung Up Kim, Yeon Seok Seo, Sang Hoon Ahn, Chai Hong Rim
Hepatology Communications.2023; 7(2): e0011.     CrossRef
Effects of hepatitis B virus infection and strategies for preventing mother-to-child transmission on maternal and fetal T-cell immunity
Huihui Lu, Weihua Cao, Luxue Zhang, Liu Yang, Xiaoyue Bi, Yanjie Lin, Wen Deng, Tingting Jiang, Fangfang Sun, Zhan Zeng, Yao Lu, Lu Zhang, Ruyu Liu, Yuanjiao Gao, Shuling Wu, Hongxiao Hao, Xiaoxue Chen, Leiping Hu, Mengjiao Xu, Qiqiu Xiong, Jianping Dong,
Frontiers in Immunology.2023;[Epub]     CrossRef
The role of different viral biomarkers on the management of chronic hepatitis B
Lung-Yi Mak, Rex Wan-Hin Hui, James Fung, Wai Kay Seto, Man-Fung Yuen
Clinical and Molecular Hepatology.2023; 29(2): 263.     CrossRef
Outcome of untreated low-level viremia versus antiviral therapy-induced or spontaneous undetectable HBV-DNA in compensated cirrhosis
Daniel Q. Huang, Nobuharu Tamaki, Hyung Woong Lee, Soo Young Park, Yu Rim Lee, Hye Won Lee, Seng Gee Lim, Tae Seop Lim, Masayuki Kurosaki, Hiroyuki Marusawa, Toshie Mashiba, Masahiko Kondo, Yasushi Uchida, Haruhiko Kobashi, Koichiro Furuta, Namiki Izumi,
Hepatology.2023; 77(5): 1746.     CrossRef
Efficacy of Antiviral Prophylaxis up to 6 or 12 Months From Completion of Rituximab in Resolved Hepatitis B Patients: A Multicenter, Randomized Study
Heejoon Jang, Su Jong Yu, Hong Ghi Lee, Tae Min Kim, Yun Bin Lee, Eun Ju Cho, Jeong-Hoon Lee, Jung-Hwan Yoon, Yoon Jun Kim
Journal of Korean Medical Science.2023;[Epub]     CrossRef
Prediction model of hepatitis B virus-related hepatocellular carcinoma in patients receiving antiviral therapy
Beom Kyung Kim, Sang Hoon Ahn
Journal of the Formosan Medical Association.2023; 122(12): 1238.     CrossRef
Reply to: ‘A risk prediction model for hepatocellular carcinoma after hepatitis B surface antigen seroclearance: Has the correct patient cohort been targeted?’
Hyun Yang, Ji Hoon Kim, Ji Won Han, Soon Kyu Lee, Jeong Won Jang
Journal of Hepatology.2023; 79(4): e155.     CrossRef
A risk prediction model for hepatocellular carcinoma after hepatitis B surface antigen seroclearance
Hyun Yang, Si Hyun Bae, Heechul Nam, Hae Lim Lee, Sung Won Lee, Sun Hong Yoo, Myeong Jun Song, Jung Hyun Kwon, Soon Woo Nam, Jong Young Choi, Seung Kew Yoon, Jeong Won Jang
Journal of Hepatology.2022; 77(3): 632.     CrossRef
KASL clinical practice guidelines for management of chronic hepatitis B
Clinical and Molecular Hepatology.2022; 28(2): 276.     CrossRef
The Investigation of Hepatitis B Vaccine Immune Responses in Occult Hepatitis B Virus-Infected Patients
Jing Peng, Xueying Yao, Chunyan Yuan, Xiaoli Liu, Renxiang Xia, Jian He, Rui Li, Yunqing Yao
Frontiers in Immunology.2022;[Epub]     CrossRef
Prognostic Impact of MAFLD Following Surgical Resection of Hepatitis B Virus-Related Hepatocellular Carcinoma: A Nationwide Cohort Study
Byungyoon Yun, Sang Hoon Ahn, Juyeon Oh, Jin-Ha Yoon, Beom Kyung Kim
Cancers.2022; 14(20): 5002.     CrossRef
Hepatitis B virus DNA integration as a novel biomarker of hepatitis B virus-mediated pathogenetic properties and a barrier to the current strategies for hepatitis B virus cure
Romina Salpini, Stefano D’Anna, Livia Benedetti, Lorenzo Piermatteo, Upkar Gill, Valentina Svicher, Patrick T. F. Kennedy
Frontiers in Microbiology.2022;[Epub]     CrossRef
Suboptimal Performance of Hepatocellular Carcinoma Prediction Models in Patients with Hepatitis B Virus-Related Cirrhosis
Jae Lee, Tae Lim, Hye Lee, Seung Kim, Jun Park, Do Kim, Sang Ahn, Hyun Lee, Jung Lee, Ja Kim, In Min, Beom Kim
Diagnostics.2022; 13(1): 3.     CrossRef
Comprehensive investigation of HBV-related hepatocellular carcinoma and choice of anti-HBV therapy
Huihui Lu, Wei Yi, Fangfang Sun, Zhan Zeng, Lu Zhang, Minghui Li, Yao Xie
Biosafety and Health.2021; 3(4): 190.     CrossRef
Viral Biomarkers for Hepatitis B Virus-Related Hepatocellular Carcinoma Occurrence and Recurrence
Yuanyuan Liu, Vaishnavi Veeraraghavan, Monica Pinkerton, Jianjun Fu, Mark W. Douglas, Jacob George, Thomas Tu
Frontiers in Microbiology.2021;[Epub]     CrossRef
Association between HBs Ag quantification and the risk of hepatocellular carcinoma in patients treated with tenofovir disoproxil fumarate or entecavir
Jung Hyun Lim, Jung Hwan Yu, Young Ju Suh, Jin-Woo Lee, Young-Joo Jin
Medicine.2021; 100(39): e27417.     CrossRef
Distinct Patterns of HBV Integration and TERT Alterations between in Tumor and Non-Tumor Tissue in Patients with Hepatocellular Carcinoma
Jeong-Won Jang, Hye-Seon Kim, Jin-Seoub Kim, Soon-Kyu Lee, Ji-Won Han, Pil-Soo Sung, Si-Hyun Bae, Jong-Young Choi, Seung-Kew Yoon, Dong-Jin Han, Tae-Min Kim, Lewis R. Roberts
International Journal of Molecular Sciences.2021; 22(13): 7056.     CrossRef