Serum lipocalin-2 is a potential biomarker for the clinical diagnosis of nonalcoholic steatohepatitis
Gang Xu, Yu-Min Wang, Miao-Miao Ying, Sui-Dan Chen, Zong-Rui Li, Hong-Lei Ma, Ming-Hua Zheng, Jian Wu, Chunming Ding
Clin Mol Hepatol. 2021;27(2):329-345.   Published online 2021 Jan 20     DOI: https://doi.org/10.3350/cmh.2020.0261
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Dynamic changes and clinical value of lipocalin 2 in liver diseases caused by microbial infections
Feng Chen, Shan-Shan Wu, Chao Chen, Cheng Zhou
World Journal of Hepatology.2024; 16(2): 177.     CrossRef
Loss of SREBP-1c ameliorates iron-induced liver fibrosis by decreasing lipocalin-2
Eun-Ho Lee, Jae-Ho Lee, Do-Young Kim, Young-Seung Lee, Yunju Jo, Tam Dao, Kyung Eun Kim, Dae-Kyu Song, Ji Hae Seo, Young-Kyo Seo, Je Kyung Seong, Changjong Moon, Eugene Han, Mi Kyung Kim, Seungwan Ryu, Minsang Shin, Gu Seob Roh, Hye Ra Jung, Timothy F. Os
Experimental & Molecular Medicine.2024; 56(4): 1001.     CrossRef
The relevance of intestinal barrier dysfunction, antimicrobial proteins and bacterial endotoxin in metabolic dysfunction‐associated steatotic liver disease
Ina Bergheim, José María Moreno‐Navarrete
European Journal of Clinical Investigation.2024;[Epub]     CrossRef
Lipocalin-2 levels increase in plasma of non-alcoholic fatty liver disease patients with metabolic syndrome
Hirdesh Chawla, Vivek Bhosale, Ravi Misra, Satyendra Kumar Sonkar, Neera Kohli, Naseem Jamal, Shobhit Raj Vimal, Banwari Dangi, Kavita Durgapal, Shail Singh, Mahendra Pal Singh Negi, Ashim Ghatak
International Journal of Diabetes in Developing Countries.2023; 43(1): 105.     CrossRef
Immune cells and their derived microRNA-enriched extracellular vesicles in nonalcoholic fatty liver diseases: Novel therapeutic targets
Liu Yang, Yawen Hao, Joost Boeckmans, Robim M. Rodrigues, Yong He
Pharmacology & Therapeutics.2023; 243: 108353.     CrossRef
Screening strategy for non-alcoholic fatty liver disease
Saisai Zhang, Lung-Yi Mak, Man-Fung Yuen, Wai-Kay Seto
Clinical and Molecular Hepatology.2023; 29(Suppl): S103.     CrossRef
Noninvasive serum biomarkers for liver fibrosis in NAFLD: current and future
Tina Reinson, Ryan M. Buchanan, Christopher D. Byrne
Clinical and Molecular Hepatology.2023; 29(Suppl): S157.     CrossRef
LCN2 contributes to the improvement of nonalcoholic steatohepatitis by 8-Cetylberberine
Huan He, Xue Chai, Juan Li, Changsheng Li, Xinran Wu, Xiaoli Ye, Hang Ma, Xuegang Li
Life Sciences.2023; 321: 121595.     CrossRef
Lipocalin-2 Secreted by the Liver Regulates Neuronal Cell Function Through AKT-Dependent Signaling in Hepatic Encephalopathy Mouse Model
Danbi Jo, Yoon Seok Jung, Juhyun Song
Clinical Nutrition Research.2023; 12(2): 154.     CrossRef
From NAFLD to HCC: Advances in noninvasive diagnosis
Qinchen Xu, Maoxiao Feng, Yidan Ren, Xiaoyan Liu, Huiru Gao, Zigan Li, Xin Su, Qin Wang, Yunshan Wang
Biomedicine & Pharmacotherapy.2023; 165: 115028.     CrossRef
The relationship between Lipocalin-2 level and hepatic steatosis in obese patients with NAFLD after bariatric surgery
Jiaqi Chen, Shihui Lei, Yueye Huang, Xiaojuan Zha, Lei Gu, Donglei Zhou, Jun Li, Feng Liu, Nannan Li, Lei Du, Xiu Huang, Ziwei Lin, Le Bu, Shen Qu
Lipids in Health and Disease.2022;[Epub]     CrossRef
Immune-related pathogenesis and therapeutic strategies of nonalcoholic steatohepatitis
Ki Wung Chung, Ye Eun Cho, Seung-Jin Kim, Seonghwan Hwang
Archives of Pharmacal Research.2022; 45(4): 229.     CrossRef
Bioinformatics analysis reveals the changes of peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) pathway in the development of Marjolin ulcers
Cheng Wang, Lin Cheng, Ying Zhang, Xiaozhuo Zhao, Huijun Zhang, Yuming Shen
All Life.2022; 15(1): 960.     CrossRef
A multi-omic landscape of steatosis-to-NASH progression
Liping Xiang, Xiaoyan Li, Yunchen Luo, Bing Zhou, Yuejun Liu, Yao Li, Duojiao Wu, Lijing Jia, Pei-Wu Zhu, Ming-Hua Zheng, Hua Wang, Yan Lu
Life Metabolism.2022; 1(3): 242.     CrossRef
A Scoping Review on Lipocalin-2 and Its Role in Non-Alcoholic Steatohepatitis and Hepatocellular Carcinoma
Marinela Krizanac, Paola Berenice Mass Sanchez, Ralf Weiskirchen, Anastasia Asimakopoulos
International Journal of Molecular Sciences.2021; 22(6): 2865.     CrossRef
Role of Neutrophils in the Pathogenesis of Nonalcoholic Steatohepatitis
Seonghwan Hwang, Hwayoung Yun, Sungwon Moon, Ye Eun Cho, Bin Gao
Frontiers in Endocrinology.2021;[Epub]     CrossRef