Galectin-3 inhibits cardiac contractility via a tumor necrosis factor alpha-dependent mechanism in cirrhotic rats
Ki Tae Yoon, Hongqun Liu, Jing Zhang, Sojung Han, Samuel S. Lee
Clin Mol Hepatol. 2022;28(2):232-241.   Published online 2022 Jan 5     DOI: https://doi.org/10.3350/cmh.2021.0141
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Pathogenic Mechanisms Underlying Cirrhotic Cardiomyopathy
Hongqun Liu, Henry H. Nguyen, Ki Tae Yoon, Samuel S. Lee
Frontiers in Network Physiology.2022;[Epub]     CrossRef
Collagen-binding fibroblast growth factor ameliorates liver fibrosis in murine bile duct ligation injury
Qiangqiang Shi, Susu Wei, Zhi Chao Li, Jing Xu, Yaxin Li, Chuanlong Guo, Xianggen Wu, Chunying Shi, Guohu Di
Journal of Biomaterials Applications.2022; 37(5): 918.     CrossRef