Non-alcoholic fatty liver disease increases risk of carotid atherosclerosis and ischemic stroke: An updated meta-analysis with 135,602 individuals
Ansel Shao Pin Tang, Kai En Chan, Jingxuan Quek, Jieling Xiao, Phoebe Tay, Margaret Teng, Keng Siang Lee, Snow Yunni Lin, May Zin Myint, Benjamin Tan, Vijay K Sharma, Darren Jun Hao Tan, Wen Hui Lim, Apichat Kaewdech, Daniel Huang, Nicholas WS Chew, Mohammad Shadab Siddiqui, Arun J Sanyal, Mark Muthiah, Cheng Han Ng
Clin Mol Hepatol. 2022;28(3):483-496.   Published online 2022 Mar 2     DOI: https://doi.org/10.3350/cmh.2021.0406
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Nonalcoholic fatty liver disease and cardiovascular diseases: A Mendelian randomization study
Hexiang Peng, Siyue Wang, Mengying Wang, Ying Ye, Enci Xue, Xi Chen, Xueheng Wang, Meng Fan, Wenjing Gao, Xueying Qin, Yiqun Wu, Dafang Chen, Jin Li, Yonghua Hu, Li Wang, Tao Wu
Metabolism.2022; 133: 155220.     CrossRef
Does nonalcoholic fatty liver disease predispose patients to carotid arteriosclerosis and ischemic stroke?
Qian Jin, Rui-Xu Yang, Jian-Gao Fan
Clinical and Molecular Hepatology.2022; 28(3): 473.     CrossRef
Living in the non‐alcoholic fatty liver disease silent epidemic: a qualitative systematic review of patients' perspectives
Cheng Han Ng, Wen Hui Lim, Yip Han Chin, Jie Ning Yong, Rebecca Wenling Zeng, Kai En Chan, Darren Jun Hao Tan, Clarissa Elysia Fu, Ansel Shao Pin Tang, Lay Hoon Goh, Kamala Devi, Nicholas W. S. Chew, Lung‐Yi Loey Mak, Nobuharu Tamaki, Daniel Q. Huang, Maz
Alimentary Pharmacology & Therapeutics.2022; 56(4): 570.     CrossRef
Complete alcohol abstinence increases the risk of NAFLD but not severity. A population analysis with transient elastography
Jieling Xiao, Cheng Han Ng, Kai En Chan, Ansel Shao Pin Tang, Readon Teh, Abel Ho Zhi Ling, Jie Ning Yong, Wen Hui Lim, Darren Jun Hao Tan, Caitlyn Tan, Khin Maung Win, Aung Hlaing Bwa, Nicholas W. S. Chew, Daniel Huang, Yock Young Dan, Mazen Noureddin, M
Scandinavian Journal of Gastroenterology.2022; : 1.     CrossRef
Hypertension is prevalent in non-alcoholic fatty liver disease and increases all-cause and cardiovascular mortality
Cheng Han Ng, Zhen Yu Wong, Nicholas W. S. Chew, Kai En Chan, Jieling Xiao, Nilofer Sayed, Wen Hui Lim, Darren Jun Hao Tan, Ryan Wai Keong Loke, Phoebe Wen Lin Tay, Jie Ning Yong, Gywneth Kong, Daniel Q. Huang, Jiong-Wei Wang, Mark Chan, Mayank Dalakoti,
Frontiers in Cardiovascular Medicine.2022;[Epub]     CrossRef
Comparative Burden of Metabolic Dysfunction in Lean NAFLD vs Non-lean NAFLD - A Systematic Review and Meta-analysis
Ansel Tang, Cheng Han Ng, Poh Hui Phang, Kai En Chan, Yip Han Chin, Clarissa Elysia Fu, Rebecca Wenling Zeng, Jieling Xiao, Darren Jun Hao Tan, Jingxuan Quek, Wen Hui Lim, Lung Yi Mak, Jiong-wei Wang, Nicholas W.S. Chew, Nicholas Syn, Daniel Q. Huang, Moh
Clinical Gastroenterology and Hepatology.2022;[Epub]     CrossRef
Statins decrease overall mortality and cancer related mortality but are underutilized in NAFLD: a longitudinal analysis of 12,538 individuals
Cheng Han Ng, Margaret LP Teng, Nicholas WS Chew, Kai En Chan, Jie Ning Yong, Jingxuan Quek, Darren Jun Hao Tan, Wen Hui Lim, Gabriel Sheng Jie Lee, Jessica Wong, Apichat Kaewdech, Daniel Q Huang, Jiongwei Wang, Mark Y Chan, Mazen Noureddin, Mohammad Shad
Expert Review of Gastroenterology & Hepatology.2022; 16(9): 895.     CrossRef
Nonalcoholic fatty liver disease and risk of intracerebral hemorrhage
Jianwei Wu, Jiahuan Guo, Anxin Wang, Yijun Zhang, Shouling Wu, Yanfang Liu, Xingquan Zhao
Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases.2022; 32(11): 2561.     CrossRef
A Meta-analysis on Associated Risk of Mortality in Nonalcoholic Fatty Liver Disease
Clarissa Elysia Fu, Cheng Han Ng, Jie Ning Yong, Kai En Chan, Jieling Xiao, Benjamin Nah, Shirley Huey Shin Bong, Khin Maung Win, Aung Hlaing Bwa, Wen Hui Lim, Darren Jun Hao Tan, Rebecca Wenling Zeng, Nicholas Chew, Margaret L.P. Teng, Mohammad Shadab Si
Endocrine Practice.2022;[Epub]     CrossRef
Depression in non-alcoholic fatty liver disease is associated with an increased risk of complications and mortality
Cheng Han Ng, Jieling Xiao, Nicholas W. S. Chew, Yip Han Chin, Kai En Chan, Jingxuan Quek, Wen Hui Lim, Darren Jun Hao Tan, Ryan Wai Keong Loke, Caitlyn Tan, Ansel Shao Pin Tang, Xin Lei Goh, Benjamin Nah, Nicholas Syn, Dan Yock Young, Nobuharu Tamaki, Da
Frontiers in Medicine.2022;[Epub]     CrossRef