Non-alcoholic fatty liver disease increases risk of carotid atherosclerosis and ischemic stroke: An updated meta-analysis with 135,602 individuals
Ansel Shao Pin Tang, Kai En Chan, Jingxuan Quek, Jieling Xiao, Phoebe Tay, Margaret Teng, Keng Siang Lee, Snow Yunni Lin, May Zin Myint, Benjamin Tan, Vijay K Sharma, Darren Jun Hao Tan, Wen Hui Lim, Apichat Kaewdech, Daniel Huang, Nicholas WS Chew, Mohammad Shadab Siddiqui, Arun J Sanyal, Mark Muthiah, Cheng Han Ng
Clin Mol Hepatol. 2022;28(3):483-496.   Published online 2022 Mar 2     DOI: https://doi.org/10.3350/cmh.2021.0406
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Nonalcoholic fatty liver disease and cardiovascular diseases: A Mendelian randomization study
Hexiang Peng, Siyue Wang, Mengying Wang, Ying Ye, Enci Xue, Xi Chen, Xueheng Wang, Meng Fan, Wenjing Gao, Xueying Qin, Yiqun Wu, Dafang Chen, Jin Li, Yonghua Hu, Li Wang, Tao Wu
Metabolism.2022; 133: 155220.     CrossRef
Does nonalcoholic fatty liver disease predispose patients to carotid arteriosclerosis and ischemic stroke?
Qian Jin, Rui-Xu Yang, Jian-Gao Fan
Clinical and Molecular Hepatology.2022; 28(3): 473.     CrossRef
Living in the non‐alcoholic fatty liver disease silent epidemic: a qualitative systematic review of patients' perspectives
Cheng Han Ng, Wen Hui Lim, Yip Han Chin, Jie Ning Yong, Rebecca Wenling Zeng, Kai En Chan, Darren Jun Hao Tan, Clarissa Elysia Fu, Ansel Shao Pin Tang, Lay Hoon Goh, Kamala Devi, Nicholas W. S. Chew, Lung‐Yi Loey Mak, Nobuharu Tamaki, Daniel Q. Huang, Maz
Alimentary Pharmacology & Therapeutics.2022;[Epub]     CrossRef