Gut-derived lipopolysaccharide promotes alcoholic hepatosteatosis and subsequent hepatocellular carcinoma by stimulating neutrophil extracellular traps through toll-like receptor 4
Yang Liu, Xin Zhang, Shuo Chen, Jiazhong Wang, Shuo Yu, Yiming Li, Meng Xu, Harouna Aboubacar, Junhui Li, Tao Shan, Jixin Wang, Gang Cao
Clin Mol Hepatol. 2022;28(3):522-539.   Published online 2022 May 4     DOI: https://doi.org/10.3350/cmh.2022.0039
Citations to this article as recorded by Crossref logo
G-CSF exacerbates liver injury in a mouse model of autoimmune hepatitis
Yi Shen, Yifeng Liu, Kexin Yu, Mengyi Shen, Li Yang
Journal of Hepatology.2023; 79(1): e29.     CrossRef
Structure and hepatoprotective activity of Usp10/NF-κB/Nrf2 pathway-related Morchella esculenta polysaccharide
Shanshan Teng, Yongfeng Zhang, Xinghui Jin, Yanfeng Zhu, Lanzhou Li, Xiaowei Huang, Di Wang, Zhe Lin
Carbohydrate Polymers.2023; 303: 120453.     CrossRef
Neutrophil extracellular traps in tumor progression and immunotherapy
Meina Yan, Yifeng Gu, Hongxia Sun, Qinghong Ge
Frontiers in Immunology.2023;[Epub]     CrossRef
The Role of TLR4 in the Immunotherapy of Hepatocellular Carcinoma: Can We Teach an Old Dog New Tricks?
Stavros P. Papadakos, Konstantinos Arvanitakis, Ioanna E. Stergiou, Vasileios Lekakis, Spyridon Davakis, Maria-Ioanna Christodoulou, Georgios Germanidis, Stamatios Theocharis
Cancers.2023; 15(10): 2795.     CrossRef
Loss of toll-like receptor 5 potentiates spontaneous hepatocarcinogenesis in farnesoid X receptor–deficient mice
Rachel M. Golonka, Beng San Yeoh, Piu Saha, Amira Gohara, Ramakumar Tummala, Stanislaw Stepkowski, Amit K. Tiwari, Bina Joe, Frank J. Gonzalez, Andrew T. Gewirtz, Matam Vijay-Kumar
Hepatology Communications.2023;[Epub]     CrossRef
The role of neutrophil extracellular traps and proinflammatory damage-associated molecular patterns in idiopathic inflammatory myopathies
Wenlan Ma, Jiarui Zhu, Ling Bai, Peipei Zhao, Feifei Li, Sigong Zhang
Clinical and Experimental Immunology.2023; 213(2): 202.     CrossRef
Fusobacterium nucleatum-triggered neutrophil extracellular traps facilitate colorectal carcinoma progression
Xuehua Kong, Yu Zhang, Linwei Xiang, Yan You, Yaqian Duan, Yuqing Zhao, Shue Li, Rui Wu, Jiangbo Zhang, Lan Zhou, Liang Duan
Journal of Experimental & Clinical Cancer Research.2023;[Epub]     CrossRef
Advancements in the Alcohol-Associated Liver Disease Model
Lin Zhu, Hai-Di Li, Jie-Jie Xu, Juan-Juan Li, Miao Cheng, Xiao-Ming Meng, Cheng Huang, Jun Li
Biomolecules.2022; 12(8): 1035.     CrossRef
Emerging Role of Neutrophil Extracellular Traps in Gastrointestinal Tumors: A Narrative Review
Yujun Zhang, Jingjing Song, Yiwei Zhang, Ting Li, Jie Peng, Haonan Zhou, Zhen Zong
International Journal of Molecular Sciences.2022; 24(1): 334.     CrossRef