Impact of nationwide hepatocellular carcinoma surveillance on the prognosis in patients with chronic liver disease
Won Sohn, Danbee Kang, Minwoong Kang, Eliseo Guallar, Juhee Cho, Yong-Han Paik
Clin Mol Hepatol. 2022;28(4):851-863.   Published online 2022 Jun 3     DOI: https://doi.org/10.3350/cmh.2022.0037
Citations to this article as recorded by Crossref logo
PAGE-B incorporating moderate HBV DNA levels predicts risk of HCC among patients entering into HBeAg-positive chronic hepatitis B
Ho Soo Chun, George V. Papatheodoridis, Minjong Lee, Hye Ah Lee, Yeong Hwa Kim, Seo Hyun Kim, Yun-Seo Oh, Su Jin Park, Jihye Kim, Han Ah Lee, Hwi Young Kim, Tae Hun Kim, Eileen L. Yoon, Dae Won Jun, Sang Hoon Ahn, Vana Sypsa, Cihan Yurdaydin, Pietro Lampe
Journal of Hepatology.2024; 80(1): 20.     CrossRef
Correspondence on Editorial regarding “Impact of nationwide hepatocellular carcinoma surveillance on the prognosis in patients with chronic liver disease”
Won Sohn, Yong-Han Paik
Clinical and Molecular Hepatology.2023; 29(1): 182.     CrossRef
Cost-effectiveness of expanded antiviral treatment for chronic hepatitis B virus infection in China: an economic evaluation
Sihui Zhang, Chao Wang, Bei Liu, Qing-Bin Lu, Jia Shang, Yihua Zhou, Jidong Jia, Xiaoyuan Xu, Huiying Rao, Bingfeng Han, Tianshuo Zhao, Linyi Chen, Mingzhu Xie, Jiahao Cui, Juan Du, Jing zeng, Ninghua huang, Yaqiong Liu, Lei Zhang, Hui Zhuang, Fuqiang Cui
The Lancet Regional Health - Western Pacific.2023; 35: 100738.     CrossRef
A new model predicts hepatocellular carcinoma in patients with HBV-related decompensated liver cirrhosis and long-term antiviral therapy: a prospective study
Hao-dan Mao, Shu-qin Zheng, Su-hua Yang, Ze-yu Huang, Yuan Xue, Min Zhou
PeerJ.2023; 11: e15014.     CrossRef
Clinical practice guidelines and real-world practice for hepatocellular carcinoma in Taiwan: Bridging the gap
Shen-Yung Wang
Clinical and Molecular Hepatology.2023; 29(2): 349.     CrossRef
The clinical management of hepatocellular carcinoma in China: Progress and challenges
Shan Shan, Jidong Jia
Clinical and Molecular Hepatology.2023; 29(2): 339.     CrossRef
The prime time for management of hepatocellular carcinoma in Hong Kong
Landon L. Chan, Stephen L. Chan
Clinical and Molecular Hepatology.2023; 29(2): 345.     CrossRef
What should be done to reduce the discrepancy between guidelines and real-life practice for hepatocellular carcinoma in Korea?
Min Kyung Park, Yoon Jun Kim
Clinical and Molecular Hepatology.2023; 29(2): 332.     CrossRef
Clinical practice guideline and real-life practice in hepatocellular carcinoma: A Korean perspective
Myung Ji Goh, Dong Hyun Sinn, Jong Man Kim, Min Woo Lee, Dong Ho Hyun, Jeong Il Yu, Jung Yong Hong, Moon Seok Choi
Clinical and Molecular Hepatology.2023; 29(2): 197.     CrossRef
Clinical practice guidelines and real-life practice in hepatocellular carcinoma: A Taiwan perspective
Tung-Hung Su, Chih-Horng Wu, Tsung-Hao Liu, Cheng-Maw Ho, Chun-Jen Liu
Clinical and Molecular Hepatology.2023; 29(2): 230.     CrossRef
Establishment and application of a survival rate graph model based on biomarkers and imaging indexes after primary hepatocellular carcinoma resection
Yue Xu, Xiaoqin Yao, Jinmei Li, Guoyuan Zhang, Guangcheng Luo, Qiang Wang
Cancer Medicine.2023; 12(12): 13329.     CrossRef
Prediction model of hepatitis B virus-related hepatocellular carcinoma in patients receiving antiviral therapy
Beom Kyung Kim, Sang Hoon Ahn
Journal of the Formosan Medical Association.2023; 122(12): 1238.     CrossRef
A machine learning model for predicting hepatocellular carcinoma risk in patients with chronic hepatitis B
Hye Won Lee, Hwiyoung Kim, Taeyun Park, Soo Young Park, Young Eun Chon, Yeon Seok Seo, Jae Seung Lee, Jun Yong park, Do Young Kim, Sang Hoon Ahn, Beom Kyung Kim, Seung Up Kim
Liver International.2023; 43(8): 1813.     CrossRef
Risk factors associated with late hepatocellular carcinoma detection in patients undergoing regular surveillance
Sangmi Jang, Young-Joo Jin, Jin-Woo Lee, Dam Kwon, Jung Hwan Yu
Medicine.2023; 102(32): e34637.     CrossRef
Surveillance for hepatocellular carcinoma: It is time to move forward
Bo Hyun Kim, Yuri Cho, Joong-Won Park
Clinical and Molecular Hepatology.2022; 28(4): 810.     CrossRef
Suboptimal Performance of Hepatocellular Carcinoma Prediction Models in Patients with Hepatitis B Virus-Related Cirrhosis
Jae Lee, Tae Lim, Hye Lee, Seung Kim, Jun Park, Do Kim, Sang Ahn, Hyun Lee, Jung Lee, Ja Kim, In Min, Beom Kim
Diagnostics.2022; 13(1): 3.     CrossRef