Impact of nationwide hepatocellular carcinoma surveillance on the prognosis in patients with chronic liver disease
Won Sohn, Danbee Kang, Minwoong Kang, Eliseo Guallar, Juhee Cho, Yong-Han Paik
Clin Mol Hepatol. 2022;28(4):851-863.   Published online 2022 Jun 3     DOI: https://doi.org/10.3350/cmh.2022.0037
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Correspondence on Editorial regarding “Impact of nationwide hepatocellular carcinoma surveillance on the prognosis in patients with chronic liver disease”
Won Sohn, Yong-Han Paik
Clinical and Molecular Hepatology.2023; 29(1): 182.     CrossRef
Cost-effectiveness of expanded antiviral treatment for chronic hepatitis B virus infection in China: an economic evaluation
Sihui Zhang, Chao Wang, Bei Liu, Qing-Bin Lu, Jia Shang, Yihua Zhou, Jidong Jia, Xiaoyuan Xu, Huiying Rao, Bingfeng Han, Tianshuo Zhao, Linyi Chen, Mingzhu Xie, Jiahao Cui, Juan Du, Jing zeng, Ninghua huang, Yaqiong Liu, Lei Zhang, Hui Zhuang, Fuqiang Cui
The Lancet Regional Health - Western Pacific.2023; : 100738.     CrossRef
Surveillance for hepatocellular carcinoma: It is time to move forward
Bo Hyun Kim, Yuri Cho, Joong-Won Park
Clinical and Molecular Hepatology.2022; 28(4): 810.     CrossRef
Suboptimal Performance of Hepatocellular Carcinoma Prediction Models in Patients with Hepatitis B Virus-Related Cirrhosis
Jae Seung Lee, Tae Seop Lim, Hye Won Lee, Seung Up Kim, Jun Yong Park, Do Young Kim, Sang Hoon Ahn, Hyun Woong Lee, Jung Il Lee, Ja Kyung Kim, In Kyung Min, Beom Kyung Kim
Diagnostics.2022; 13(1): 3.     CrossRef