Global incidence and prevalence of nonalcoholic fatty liver disease
Margaret LP Teng, Cheng Han Ng, Daniel Q. Huang, Kai En Chan, Darren JH Tan, Wen Hui Lim, Ju Dong Yang, Eunice Tan, Mark D. Muthiah
Clin Mol Hepatol. 2023;29(Suppl):S32-S42.   Published online 2022 Dec 14     DOI: https://doi.org/10.3350/cmh.2022.0365
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Endogenous n-3 PUFAs Improve Non-Alcoholic Fatty Liver Disease through FFAR4-Mediated Gut–Liver Crosstalk
Xuan Jiang, Qin Yang, Hongyan Qu, Yongquan Chen, Shenglong Zhu
Nutrients.2023; 15(3): 586.     CrossRef