Hepatic arterial infusion chemotherapy for advanced hepatocellular carcinoma in the era of chemo-diversity
Hideki Iwamoto, Shigeo Shimose, Tomotake Shirono, Takashi Niizeki, Takumi Kawaguchi
Clin Mol Hepatol. 2023;29(3):593-604.   Published online 2023 Feb 13     DOI: https://doi.org/10.3350/cmh.2022.0391
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Mechanism study of oleanolic acid derivative, K73-03, inducing cell apoptosis in hepatocellular carcinoma
Jiaqi Wang, Chuchu Ma, Zhongyuan Tang, Zhengwu Sun, Eskandar Qaed, Xinming Chi, Jun Wang, Yazeed Jamalat, Zhaohong Geng, Zeyao Tang, Qiying Yao
Cancer Cell International.2024;[Epub]     CrossRef
Efficacy and Safety of Hepatic Arterial Infusion Therapy with Cinobufacini in Advanced Hepatocellular Carcinoma with Macrovascular Invasion: A Retrospective Cohort Study
Tao Xue, Hongbin Yu, Wenming Feng, Yao Wang, Shiyong Wu, Lili Wang, Peiqin Zhu, Jianming Guan, Quan Sun
Cancer Management and Research.2024; Volume 16: 163.     CrossRef
Conversion therapy for advanced hepatocellular carcinoma in the era of precision medicine: Current status, challenges and opportunities
Ming‐Da Wang, Xue‐Jun Xu, Ke‐Chun Wang, Yong‐Kang Diao, Jia‐Hao Xu, Li‐Hui Gu, Lan‐Qing Yao, Chao Li, Guo‐Yue Lv, Tian Yang
Cancer Science.2024; 115(7): 2159.     CrossRef
Higher objective responses by hepatic arterial infusion chemotherapy following atezolizumab and bevacizumab failure than when used as initial therapy in hepatocellular carcinoma: a retrospective study
Jae-Sung Yoo, Ji Hoon Kim, Hee Sun Cho, Ji Won Han, Jeong Won Jang, Jong Young Choi, Seung Kew Yoon, Suho Kim, Jung Suk Oh, Ho Jong Chun, Pil Soo Sung
Abdominal Radiology.2024;[Epub]     CrossRef
The Immune Inductive Role of Hepatic Arterial Infusion Chemotherapy Prior to Atezolizumab Plus Bevacizumab Combination Therapy in Hepatocellular Carcinoma
Hiroyuki Suzuki, Miwa Sakai, Hideki Iwamoto, Shigeo Shimose, Takashi Niizeki, Masahito Nakano, Tomotake Shirono, Yu Noda, Etsuko Moriyama, Ryoko Kuromatsu, Hironori Koga, Takumi Kawaguchi
Gastro Hep Advances.2024; 3(4): 506.     CrossRef
Consistent efficacy of hepatic artery infusion chemotherapy irrespective of PD‑L1 positivity in unresectable hepatocellular carcinoma
Ji Kim, Young Kim, Hee-Chul Nam, Chang-Wook Kim, Jae-Sung Yoo, Ji Han, Jeong Jang, Jong Choi, Seung Yoon, Ho Jong Chun, Jung Oh, Suho Kim, Sung Lee, Pil Sung
Oncology Letters.2024;[Epub]     CrossRef
Clinical practice guidelines and real-life practice in hepatocellular carcinoma: A Japanese perspective
Hironori Koga, Hideki Iwamoto, Hiroyuki Suzuki, Shigeo Shimose, Masahito Nakano, Takumi Kawaguchi
Clinical and Molecular Hepatology.2023; 29(2): 242.     CrossRef
Efficacy and safety of hepatic artery infusion chemotherapy combined with tyrosine kinase inhibitors plus programmed death-1 inhibitors for hepatocellular carcinoma refractory to transarterial chemoembolization
Long-Wang Lin, Kun Ke, Le-Ye Yan, Rong Chen, Jing-Yao Huang
Frontiers in Oncology.2023;[Epub]     CrossRef
Case Report: Clinical application of continuous arterial infusion chemotherapy in neoadjuvant therapy for locally advanced gastric cancer
Wenli Lin, Zhongxian Huang, Zhenhua Du, Yunshan Wang, Taiyang Zuo
Frontiers in Oncology.2023;[Epub]     CrossRef