Development of hepatocellular carcinoma in treated and untreated patients with chronic hepatitis B virus infection
Chih-Lin Lin, Jia-Horng Kao
Clin Mol Hepatol. 2023;29(3):605-622.   Published online 2023 Feb 15     DOI: https://doi.org/10.3350/cmh.2022.0342
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Effects of Citrus depressa Hayata juice on high-fat diet-induced obesity in HBV transgenic mice
Pei-Yi Chu, Chang-Lu Hsu, Yen-An Lin, Yi-Cheng Pan, Yun-Hao Dai, Ying-Chun Yu, Juan-Cheng Yang, Wen-Lung Ma, Yi-Jinn Lillian Chen, Chia-Lin Lee, Yang-Chang Wu
Heliyon.2024; 10(2): e24438.     CrossRef
Precision Management of Patients with HBV Infection
Chih-Lin Lin, Jia-Horng Kao
Current Hepatology Reports.2024; 23(1): 22.     CrossRef
Reduced Risk of Hepatocellular Carcinoma in Patients with Chronic Hepatitis B Receiving Long-Term Besifovir Therapy
Hyung Joon Yim, Seong Hee Kang, Young Kul Jung, Sang Hoon Ahn, Won Kim, Jin Mo Yang, Jae Young Jang, Yong Oh Kweon, Yong Kyun Cho, Yoon Jun Kim, Gun Young Hong, Dong Joon Kim, Joo Hyun Sohn, Jin Woo Lee, Sung Jae Park, Sun Young Yim, Jin Kyung Park, Soon
Cancers.2024; 16(5): 887.     CrossRef
Review of Related Factors for Persistent Risk of Hepatitis B Virus-Associated Hepatocellular Carcinoma
Nevin Varghese, Amry Majeed, Suraj Nyalakonda, Tina Boortalary, Dina Halegoua-DeMarzio, Hie-Won Hann
Cancers.2024; 16(4): 777.     CrossRef
Non-Invasive Assessment of Liver Fibrosis in Hepatitis B Patients
Chinmay Bera, Nashla Hamdan-Perez, Keyur Patel
Journal of Clinical Medicine.2024; 13(4): 1046.     CrossRef
Validation of the Texas Hepatocellular Carcinoma Risk Index Predictive Model for Hepatocellular Carcinoma in Asian Cohort
Jeong-Ju Yoo, Young-Gi Song, Ji Eun Moon, Young Seok Kim, Sang Gyune Kim
Clinical Gastroenterology and Hepatology.2024;[Epub]     CrossRef
Research Progress of Pegylated Interferon Therapy for Chronic HBV Infection
巧霞 陈
Advances in Clinical Medicine.2024; 14(03): 1605.     CrossRef
Interim analysis of the PARADISE study: Benefits of add-on peginterferon-α in NA-treated patients with CHB
Shaowen Jiang, Simin Guo, Yan Huang, Jie Xu, Yi Li, Yilan Zeng, Yuan Guo, Lijuan Ouyang, Chuanwu Zhu, Weifeng Zhao, Qin Zhang, Qing Guo, Haiguang Xin, Qing Xie
Antiviral Research.2024; 226: 105892.     CrossRef
Role of hepatitis B core‐related antigen in predicting the occurrence and recurrence of hepatocellular carcinoma in patients with chronic hepatitis B: A systemic review and meta‐analysis
Qi‐Hang Cao, Hui Liu, Lun‐Jie Yan, Han‐Chao Wang, Zi‐Niu Ding, Xin‐Cheng Mao, Rui‐Zhe Li, Guo‐Qiang Pan, Xiao Zhang, Bao‐Wen Tian, Cheng‐Long Han, Zhao‐Ru Dong, Si‐Yu Tan, Dong‐Xu Wang, Yu‐Chuan Yan, Tao Li
Journal of Gastroenterology and Hepatology.2024;[Epub]     CrossRef
Test All for Hepatitis B Virus
Katerina Roma, Zahra Dossaji, Lubaba Haque, Tooba Laeeq, Robert G. Gish, Carol Brosgart
Clinics in Liver Disease.2023; 27(4): 997.     CrossRef
Diabetic MAFLD is associated with increased risk of hepatocellular carcinoma and mortality in chronic viral hepatitis patients
Mi Na Kim, Kyungdo Han, Juhwan Yoo, Seong Gyu Hwang, Xuehong Zhang, Sang Hoon Ahn
International Journal of Cancer.2023; 153(8): 1448.     CrossRef
Evidence-Based Strategies for Micro-elimination of Chronic Hepatitis B Virus Infection
Katerina Roma, Mark Hsu, Adam Khattak, Robert Gish
Current Hepatology Reports.2023; 22(3): 118.     CrossRef