Taurocholic acid promotes hepatic stellate cell activation via S1PR2/p38 MAPK/YAP signaling under cholestatic conditions
Jing Yang, Xujiao Tang, Zhu Liang, Mingzhu Chen, Lixin Sun
Clin Mol Hepatol. 2023;29(2):465-481.   Published online 2023 Feb 20     DOI: https://doi.org/10.3350/cmh.2022.0327
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Loss of SLC27A5 Activates Hepatic Stellate Cells and Promotes Liver Fibrosis via Unconjugated Cholic Acid
Kang Wu, Yi Liu, Jie Xia, Jiale Liu, Kai Wang, Huijun Liang, Fengli Xu, Dina Liu, Dan Nie, Xin Tang, Ailong Huang, Chang Chen, Ni Tang
Advanced Science.2024;[Epub]     CrossRef
Collaborative Metabolism: Gut Microbes Play a Key Role in Canine and Feline Bile Acid Metabolism
John C. Rowe, Jenessa A. Winston
Veterinary Sciences.2024; 11(2): 94.     CrossRef
Cordycepin alleviates hepatic fibrosis in association with the inhibition of glutaminolysis to promote hepatic stellate cell senescence
Zhu Liang, Keyan Zhang, Hongli Guo, Xujiao Tang, Mingzhu Chen, Jinsong Shi, Jing Yang
International Immunopharmacology.2024; 132: 111981.     CrossRef
Emerging roles of bile acids in chronic hepatitis, liver cirrhosis, and hepatocellular carcinoma
Zhen Xun, Xiaobao Yao, Qishui Ou
Cellular & Molecular Immunology.2023; 20(9): 1087.     CrossRef
Treatment of liver fibrosis: Past, current, and future
Chun-Ye Zhang, Shuai Liu, Ming Yang
World Journal of Hepatology.2023; 15(6): 755.     CrossRef
JTE-013 Alleviates Pulmonary Fibrosis by Affecting the RhoA/YAP Pathway and Mitochondrial Fusion/Fission
Jiaxu Zhou, Yilan Song, Xingmei Wang, Xinrui Li, Chang Liu, Chenchen Tian, Chongyang Wang, Liangchang Li, Guanghai Yan, Hong Cui
Pharmaceuticals.2023; 16(10): 1444.     CrossRef