Acute-on-chronic liver failure: Terminology, mechanisms and management
Vinay Kumar BR, Shiv Kumar Sarin
Clin Mol Hepatol. 2023;29(3):670-689.   Published online 2023 Mar 20     DOI: https://doi.org/10.3350/cmh.2022.0103
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Hepatoprotective efficacy and interventional mechanism of JianPi LiShi YangGan formula in acute-on-chronic liver failure
Jing Li, Qi Huang, Wenfeng Ma, JinYu Yi, Xin Zhong, Rui Hu, Jialing Sun, MengQing Ma, Minling Lv, Zhiyi Han, Wei Zhang, Wenxing Feng, Xinfeng Sun, Xiaozhou Zhou
Journal of Ethnopharmacology.2024; 318: 116880.     CrossRef
Circulating copeptin level and the clinical prognosis of patients with chronic liver disease
Hao-Qian Tan, Ming Zhao, Zan Huang, Yang Liu, Han Li, Long-Hui Ma, Jun-Ying Liu
World Journal of Gastroenterology.2023; 29(31): 4797.     CrossRef