Impact of fatty liver on long-term outcomes in chronic hepatitis B: a systematic review and matched analysis of individual patient data meta-analysis
Yu Jun Wong, Vy H. Nguyen, Hwai-I Yang, Jie Li, Michael Huan Le, Wan-Jung Wu, Nicole Xinrong Han, Khi Yung Fong, Elizebeth Chen, Connie Wong, Fajuan Rui, Xiaoming Xu, Qi Xue, Xin Yu Hu, Wei Qiang Leow, George Boon-Bee Goh, Ramsey Cheung, Grace Wong, Vincent Wai-Sun Wong, Ming-Whei Yu, Mindie H. Nguyen
Clin Mol Hepatol. 2023;29(3):705-720.   Published online 2023 May 8     DOI: https://doi.org/10.3350/cmh.2023.0004
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The latest evidence on the impact of fatty liver on liver-related outcomes and mortality in chronic hepatitis B
Xianhua Mao, Lung Yi Mak, Wai-Kay Seto
Clinical and Molecular Hepatology.2023; 29(3): 690.     CrossRef
Survival of Patients with Hepatitis B-Related Hepatocellular Carcinoma with Concomitant Metabolic Associated Fatty Liver Disease
Yajing You, Tao Yang, Shuhang Wei, Zongxin Liu, Chenxi Liu, Zijian Shen, Yinuo Yang, Yuemin Feng, Ping Yao, Qiang Zhu
Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity.2023; Volume 16: 2283.     CrossRef