Search

  • HOME
  • Search
Original Article
1913
Conventional and machine learning-based risk scores for patients with early-stage hepatocellular carcinoma
Chun-Ting Ho, Elise Chia-Hui Tan, Pei-Chang Lee, Chi-Jen Chu, Yi-Hsiang Huang, Teh-Ia Huo, Yu-Hui Su, Ming-Chih Hou, Jaw-Ching Wu, Chien-Wei Su
Clin Mol Hepatol. 2024;30(3):406-420.   Published online April 11, 2024
View: 1256   Download: 107
1879
Prognosis of biopsy-confirmed metabolic dysfunction- associated steatotic liver disease: A sub-analysis of the CLIONE study
Michihiro Iwaki, Hideki Fujii, Hideki Hayashi, Hidenori Toyoda, Satoshi Oeda, Hideyuki Hyogo, Miwa Kawanaka, Asahiro Morishita, Kensuke Munekage, Kazuhito Kawata, Tsubasa Tsutsumi, Koji Sawada, Tatsuji Maeshiro, Hiroshi Tobita, Yuichi Yoshida, Masafumi Naito, Asuka Araki, Shingo Arakaki, Takumi Kawaguchi, Hidenao Noritake, Masafumi Ono, Tsutomu Masaki, Satoshi Yasuda, Eiichi Tomita, Masato Yoneda, Akihiro Tokushige, Yoshihiro Kamada, Hirokazu Takahashi, Shinichiro Ueda, Shinichi Aishima, Yoshio Sumida, Atsushi Nakajima, Takeshi Okanoue
Clin Mol Hepatol. 2024;30(2):225-234.   Published online January 24, 2024
View: 3406   Download: 196  Web of Science: 4  Crossref: 4
1873
Prognostic value of ultra-low-pass whole-genome sequencing of circulating tumor DNA in hepatocellular carcinoma under systemic treatment
Miguel Sogbe, Idoia Bilbao, Francesco P. Marchese, Jon Zazpe, Annarosaria De Vito, Marta Pozuelo, Delia D’Avola, Mercedes Iñarrairaegui, Carmen Berasain, Maria Arechederra, Josepmaria Argemi, Bruno Sangro
Clin Mol Hepatol. 2024;30(2):177-190.   Published online December 29, 2023
View: 6919   Download: 262  Web of Science: 2  Crossref: 3
Review
1726
Non-alcoholic fatty liver disease: the pathologist’s perspective
Wei-Qiang Leow, Anthony Wing-Hung Chan, Paulo Giovanni L. Mendoza, Regina Lo, Kihan Yap, Haeryoung Kim
Clin Mol Hepatol. 2023;29(Suppl):S302-S318.   Published online November 15, 2022
View: 5440   Download: 279  Web of Science: 9  Crossref: 8
Original Article
1819
Classification of microvascular invasion of hepatocellular carcinoma: correlation with prognosis and magnetic resonance imaging
Yoon Jung Hwang, Jae Seok Bae, Youngeun Lee, Bo Yun Hur, Dong Ho Lee, Haeryoung Kim
Clin Mol Hepatol. 2023;29(3):733-746.   Published online May 8, 2023
View: 3294   Download: 177  Web of Science: 5  Crossref: 5
Letter to the Editor
Correspondence on Letter regarding “Impacts of muscle mass dynamics on prognosis of outpatients with cirrhosis”
Tae Hyung Kim, Young Kul Jung, Hyung Joon Yim
Clin Mol Hepatol. 2023;29(1):173-175.   Published online November 15, 2022
View: 2849   Download: 44  Web of Science: 1  Crossref: 1
Letter regarding “Impacts of muscle mass dynamics on prognosis of outpatients with cirrhosis”
Do Seon Song, U Im Chang, Jin Mo Yang
Clin Mol Hepatol. 2023;29(1):165-167.   Published online October 31, 2022
View: 3363   Download: 61  Web of Science: 1  Crossref: 1
Original Article
1695
Decreased vitamin D-binding protein level portends poor outcome in acute-on-chronic liver failure caused by hepatitis B virus
Daxian Wu, Qunfang Rao, Zhongyang Xie, Xiaoqing Zhu, Yuanmei Che, Jian Wu, Hainv Gao, Jingyu Zhang, Zhouhua Hou, Xiaoyu Cheng, Zeyu Sun
Clin Mol Hepatol. 2022;28(4):912-925.   Published online July 28, 2022
View: 4500   Download: 144  Web of Science: 1  Crossref: 1
1711
Impacts of muscle mass dynamics on prognosis of outpatients with cirrhosis
Tae Hyung Kim, Young Kul Jung, Hyung Joon Yim, Joo Won Baik, Sun Young Yim, Young-Sun Lee, Yeon Seok Seo, Ji Hoon Kim, Jong Eun Yeon, Kwan Soo Byun
Clin Mol Hepatol. 2022;28(4):876-889.   Published online September 19, 2022
View: 4212   Download: 132  Web of Science: 11  Crossref: 11
Letter to the Editor
Clinical and serological prognostic markers in primary biliary cholangitis
Markus Wilhelmi
Clin Mol Hepatol. 2021;27(2):360-361.   Published online March 23, 2021
View: 3613   Download: 111
Original Article
1570
Significant down-regulation of growth hormone receptor expression revealed as a new unfavorable prognostic factor in hepatitis C virus-related hepatocellular carcinoma
Ching-Chih Lin, Ta-Wei Liu, Ming-Lun Yeh, Yi-Shan Tsai, Pei-Chien Tsai, Chung-Feng Huang, Jee-Fu Huang, Wan-Long Chuang, Chia-Yen Dai, Ming-Lung Yu
Clin Mol Hepatol. 2021;27(2):313-328.   Published online December 14, 2020
View: 10899   Download: 158  Web of Science: 9  Crossref: 7
Clinical outcomes of coronavirus disease 2019 in patients with pre-existing liver diseases: A multicenter study in South Korea
Yu Rim Lee, Min Kyu Kang, Jeong Eun Song, Hyun Jung Kim, Young Oh Kweon, Won Young Tak, Se Young Jang, Jung Gil Park, Changhyeong Lee, Jae Seok Hwang, Byoung Kuk Jang, Jeong Ill Suh, Woo Jin Chung, Byung Seok Kim, Soo Young Park
Clin Mol Hepatol. 2020;26(4):562-576.   Published online October 1, 2020
View: 6704   Download: 183  Web of Science: 22  Crossref: 23
Acute-on-chronic liver failure as a major predictive factor for mortality in patients with variceal bleeding
Jongbeom Shin, Jung Hwan Yu, Young-Joo Jin, Hyung Joon Yim, Young Kul Jung, Jin Mo Yang, Do Seon Song, Young Seok Kim, Sang Gyune Kim, Dong Joon Kim, Ki Tae Suk, Eileen L. Yoon, Sang Soo Lee, Chang Wook Kim, Hee Yeon Kim, Jae Young Jang, Soung Won Jeong
Clin Mol Hepatol. 2020;26(4):540-553.   Published online September 17, 2020
View: 6803   Download: 193  Web of Science: 23  Crossref: 23
Editorial
Sarcopenia and blood myokine levels as prognostic biomarkers in patients with liver cirrhosis or hepatocellular carcinoma
Sooyeon Oh, Jooho Lee
Clin Mol Hepatol. 2020;26(4):476-479.   Published online October 1, 2020
View: 4945   Download: 152  Web of Science: 12  Crossref: 11
Original Article
Serum Wisteria floribunda agglutinin-positive human Mac-2 binding protein level predicts recurrence of hepatitis B virus-related hepatocellular carcinoma after curative resection
Hye Soo Kim, Seung Up Kim, Beom Kyung Kim, Jun Yong Park, Do Young Kim, Sang Hoon Ahn, Kwang-Hyub Han, Young Nyun Park, Dai Hoon Han, Kyung Sik Kim, Jin Sub Choi, Gi Hong Choi, Hyon-Suk Kim
Clin Mol Hepatol. 2020;26(1):33-44.   Published online June 27, 2019
View: 6119   Download: 191  Web of Science: 18  Crossref: 15
Clinical usefulness of psoas muscle thickness for the diagnosis of sarcopenia in patients with liver cirrhosis
Dae Hoe Gu, Moon Young Kim, Yeon Seok Seo, Sang Gyune Kim, Han Ah Lee, Tae Hyung Kim, Young Kul Jung, Altay Kandemir, Ji Hoon Kim, Hyunggin An, Hyung Joon Yim, Jong Eun Yeon, Kwan Soo Byun, Soon Ho Um
Clin Mol Hepatol. 2018;24(3):319-330.   Published online April 30, 2018
View: 11652   Download: 396  Web of Science: 85  Crossref: 87
Clinical features and outcomes of patients with hepatocellular carcinoma complicated with bile duct invasion
Jihyun An, Kwang Sun Lee, Kang Mo Kim, Do Hyun Park, Sang Soo Lee, Danbi Lee, Ju Hyun Shim, Young-Suk Lim, Han Chu Lee, Young-Hwa Chung, Yung Sang Lee
Clin Mol Hepatol. 2017;23(2):160-169.   Published online May 16, 2017
View: 9022   Download: 240  Web of Science: 32  Crossref: 28
Review
1298
Current status of laparoscopic liver resection for hepatocellular carcinoma
Hanisah Guro, Jai Young Cho, Ho-Seong Han, Yoo-Seok Yoon, YoungRok Choi, Mohan Periyasamy
Clin Mol Hepatol. 2016;22(2):212-218.   Published online June 15, 2016
View: 13324   Download: 291  Web of Science: 54  Crossref: 51
Original Article
Impact of serum C-reactive protein level on the prognosis of patients with hepatocellular carcinoma undergoing TACE
Chung Hwan Jun, Ho Seok Ki, Ki Hoon Lee, Kang Jin Park, Seon Young Park, Sung Bum Cho, Chang Hwan Park, Young Eun Joo, Hyun Soo Kim, Sung Kyu Choi, Jong Sun Rew
Clin Mol Hepatol. 2013;19(1):70-77.   Published online March 25, 2013
View: 8944   Download: 74  Web of Science: 25  Crossref: 18
Prognostic indicators in primary biliary cirrhosis: significance of revised IAHG (International Autoimmune Hepatitis Group) score
Ho Eun Jung, Jae Young Jang, Soung Won Jeong, Jin Nyoung Kim, Hee Yoon Jang, Yun Ju Cho, Sung Ae Woo, Sae Hwan Lee, Sang Gyune Kim, Sang-Woo Cha, Young Seok Kim, Young Deok Cho, Hong Soo Kim, Boo Sung Kim
Clin Mol Hepatol. 2012;18(4):375-382.   Published online December 21, 2012
View: 11051   Download: 65  Crossref: 8
Analysis of prognostic factors and 5-year survival rate in patients with hepatocellular carcinoma: a single-center experience
Sang Seok Lee, Hyun Sung Shin, Hyung Joon Kim, Su Jin Lee, Hyun Suk Lee, Kyung Hee Hyun, Yong Hyun Kim, Byoung Woon Kwon, Jin Hyung Han, Hoon Choi, Bae Hwan Kim, Joon Hyuk Lee, Ha Yan Kang, Hyun Deok Shin, Il Han Song
Clin Mol Hepatol. 2012;18(1):48-55.   Published online March 22, 2012
View: 8310   Download: 53  Crossref: 32
Clinical features of acute viral hepatitis B in Korea: a multi-center study
Hye Jin Choi, Soon Young Ko, Won Hyeok Choe, Yeon Seok Seo, Ji Hoon Kim, Kwan Soo Byun, Young Seok Kim, Seung Up Kim, Soon Koo Baik, Jae Youn Cheong, Tae Yeob Kim, Oh Sang Kwon, Jeong Han Kim, Chang Hong Lee, So Young Kwon
Clin Mol Hepatol. 2011;17(4):307-312.   Published online December 26, 2011
View: 8674   Download: 79  Crossref: 14
1
Prognosis of Korean patients with primary biLiary cirrhosis
Byung-Cheol Song, M.D.
Clin Mol Hepatol. 2010;16(2):109-111.   Published online June 25, 2010
View: 4452   Download: 21
3
Clinical features of patients with fulminant hepatitis A requiring emergency Liver transplantation: comparison with acute Liver failure due to other causes
Jin Dong Kim, M.D., Jong Young Choi, M.D., Chung-Hwa Park, M.D., Myeong Jun Song, M.D., Jeong Won Jang, M.D., Si Hyun Bae, M.D., Seung Kew Yoon, M.D., Young Sok Lee, M.D., Young Kyoung You, M.D. Dong Goo Kim, M.D.
Clin Mol Hepatol. 2010;16(1):19-28.   Published online March 26, 2010
View: 5873   Download: 94  Crossref: 9
Comparison of the Model for End-stage Liver Disease and hepatic venous pressure gradient for predicting survival in patients with decompensated Liver cirrhosis
Sung Hoa Lee, M.D., Seung Ha Park, M.D., Go Woon Kim, M.D., Woo Jin Lee, M.D., Won Ki Hong, M.D., Myeong Shin Ryu, M.D., Kyu Tae Park, M.D., Min Young Lee, M.D., Chan Woo Lee, M.D., Jin Ho Kim, M.D., Yong Mook Kim, M.D., Sung Jung Kim, M.D., Gwang Ho Baik, M.D., Jin Bong Kim, M.D., Dong Joon Kim, M.D.
Clin Mol Hepatol. 2009;15(3):350-356.   Published online September 30, 2009
View: 5307   Download: 30  Crossref: 3
Analysis of the clinical characteristics and prognostic factors of ruptured hepatocellular carcinoma
Young Il Kim , Ho Seok Ki , Min Hyoung Kim , Dong Keun Cho , Sung Bum Cho , Young Eun Joo , Hyun Soo Kim , Sung Kyu Choi , Jong Sun Rew
Clin Mol Hepatol. 2009;15(2):148-158.   Published online June 30, 2009
View: 5815   Download: 44  Crossref: 7
Five-year Survival Analysis of a Cohort of Hepatocellular Carcinoma Patients Who Treated at the National Cancer Center, Korea
Kyung Woo Park, M.D. Joong-Won Park, M.D., Tae Hyun Kim, M.D., Jun Il Choi, M.D., Seong Hoon Kim, M.D., Hong Suk Park, M.D., Sang Jae Park, M.D., Woo Jin Lee, M.D., Hae Lim Shin, M.D. and Chang-Min Kim, M.D.
Clin Mol Hepatol. 2007;13(4):530-543.   Published online December 20, 2007
View: 5460   Download: 47  Crossref: 11
Clinical Features and Treatment Outcome of Advanced Hepatocellular Carcinoma with Inferior vena Caval Invasion or Atrial Tumor Thrombus
Seung Up Kim, M.D. Yu Ri Kim, M.D. Do Young Kim, M.D. Ja Kyung Kim, M.D. Hyun Woong Lee, M.D. Beom Kyung Kim, M.D. Kwang Hyub Han, M.D. Chae Yoon Chon, M.D. Young Myoung Moon, M.D. Sang Hoon Ahn, M.D.
Clin Mol Hepatol. 2007;13(3):387-395.   Published online September 20, 2007
View: 5427   Download: 69  Crossref: 9
Analysis of Survival and Factors Affecting the Survival after Surgical Resection of Peripheral Cholangiocarcinoma: 318 Cases in Single Institute
Gi Won Song , Sung Gyu Lee , Young Joo Lee , Kwang Min Park , Shin Hwang , Ki Hun Kim , Chul Soo Ahn , Deok Bog Moon , Tae Yong Ha , Dong Hwan Jung
Clin Mol Hepatol. 2007;13(2):208-221.   Published online January 1, 1970
View: 2438   Download: 20
Evaluation of Predictive Value of Okuda, TNM, CLIP and JIS Staging Systems for Hepatocellular Carcinoma Patients
Sung-Wook Lee, M.D., Sang-Young Han, M.D., Kyoung-Tae Kim, M.D., Yang-Hyun Baek, M.D., In Young Koh, M.D., Byoung-Hee Kim, M.D., Eun-Hee Park, M.D., Jin-Seok Jang, M.D., Myung-Hwan Roh, M.D, Jong Cheol Choi, M.D.
Clin Mol Hepatol. 2007;13(2):196-207.   Published online January 1, 1970
View: 2733   Download: 22
1 | 2 |

Clinical and
Molecular
Hepatology

Print ISSN: 2287-2728
Online ISSN: 2287-285X


Editorial Office
The Korean Association for the Study of the Liver
Room A1210, 53 Mapo-daero(MapoTrapalace, Dowha-dong), Mapo-gu, Seoul, 04158, Korea
TEL: +82-2-703-0051   FAX: +82-2-703-0071    E-mail: kasl@kams.or.kr
Copyright © The Korean Association for the Study of the Liver.         
COUNTER
TODAY : 1730
TOTAL : 1941568
Close layer