Search

  • HOME
  • Search
Correspondence
Harnessing hepatitis B core-related antigen measurement to optimize posttreatment monitoring
Ying-Nan Tsai, Jia-Ling Wu, Yao-Chun Hsu
Clin Mol Hepatol. 2024;30(2):293-296.   Published online February 19, 2024
View: 1069   Download: 28
Reply to: “Evaluation of the histological scoring systems of autoimmune hepatitis: A significant step towards the optimization of clinical diagnosis”
Haeryoung Kim, Sook-Hyang Jeong
Clin Mol Hepatol. 2024;30(2):291-292.   Published online March 19, 2024
View: 1415   Download: 21
Optimizing off-treatment outcome predictions: The potential of time-varying HBcrAg and the need for more research
Ying-Nan Tsai, Jia-Ling Wu, Yao-Chun Hsu
Clin Mol Hepatol. 2024;30(2):276-278.   Published online April 1, 2024
View: 1247   Download: 18
Original Article
1876
Efficacy, safety, and pharmacokinetics of capsid assembly modulator linvencorvir plus standard of care in chronic hepatitis B patients
Jinlin Hou, Edward Gane, Rozalina Balabanska, Wenhong Zhang, Jiming Zhang, Tien Huey Lim, Qing Xie, Chau-Ting Yeh, Sheng-Shun Yang, Xieer Liang, Piyawat Komolmit, Apinya Leerapun, Zenghui Xue, Ethan Chen, Yuchen Zhang, Qiaoqiao Xie, Ting-Tsung Chang, Tsung-Hui Hu, Seng Gee Lim, Wan-Long Chuang, Barbara Leggett, Qingyan Bo, Xue Zhou, Miriam Triyatni, Wen Zhang, Man-Fung Yuen
Clin Mol Hepatol. 2024;30(2):191-205.   Published online January 8, 2024
View: 2153   Download: 147  Crossref: 1
Editorial
Linvencovir: Paving the way for functional cure in hepatitis B
Jiwon Yang, Jonggi Choi
Clin Mol Hepatol. 2024;30(2):164-165.   Published online March 6, 2024
View: 1375   Download: 41
Toward hepatitis C virus elimination using artificial intelligence
Moon Haeng Hur, Jeong-Hoon Lee
Clin Mol Hepatol. 2024;30(2):147-149.   Published online February 23, 2024
View: 1560   Download: 51  Crossref: 1
Review
1875
Comprehensive approach to controlling chronic hepatitis B in China
Shan Shan, Xinyan Zhao, Jidong Jia
Clin Mol Hepatol. 2024;30(2):135-143.   Published online January 5, 2024
View: 2072   Download: 151
Original Article
1872
Hepatitis B core-related antigen dynamics and risk of subsequent clinical relapses after nucleos(t)ide analog cessation
Ying-Nan Tsai, Jia-Ling Wu, Cheng-Hao Tseng, Tzu-Haw Chen, Yi-Ling Wu, Chieh-Chang Chen, Yu-Jen Fang, Tzeng-Huey Yang, Mindie H. Nguyen, Jaw-Town Lin, Yao-Chun Hsu
Clin Mol Hepatol. 2024;30(1):98-108.   Published online December 14, 2023
View: 1908   Download: 139  Web of Science: 1  Crossref: 6
1868
Artificial intelligence predicts direct-acting antivirals failure among hepatitis C virus patients: A nationwide hepatitis C virus registry program
Ming-Ying Lu, Chung-Feng Huang, Chao-Hung Hung, Chi‐Ming Tai, Lein-Ray Mo, Hsing-Tao Kuo, Kuo-Chih Tseng, Ching-Chu Lo, Ming-Jong Bair, Szu-Jen Wang, Jee-Fu Huang, Ming-Lun Yeh, Chun-Ting Chen, Ming-Chang Tsai, Chien-Wei Huang, Pei-Lun Lee, Tzeng-Hue Yang, Yi-Hsiang Huang, Lee-Won Chong, Chien-Lin Chen, Chi-Chieh Yang, Sheng‐Shun Yang, Pin-Nan Cheng, Tsai-Yuan Hsieh, Jui-Ting Hu, Wen-Chih Wu, Chien-Yu Cheng, Guei-Ying Chen, Guo-Xiong Zhou, Wei-Lun Tsai, Chien-Neng Kao, Chih-Lang Lin, Chia-Chi Wang, Ta-Ya Lin, Chih‐Lin Lin, Wei-Wen Su, Tzong-Hsi Lee, Te-Sheng Chang, Chun-Jen Liu, Chia-Yen Dai, Jia-Horng Kao, Han-Chieh Lin, Wan-Long Chuang, Cheng-Yuan Peng, Chun-Wei- Tsai, Chi-Yi Chen, Ming-Lung Yu
Clin Mol Hepatol. 2024;30(1):64-79.   Published online November 21, 2023
View: 2445   Download: 97
1864
Comparison of four histological scoring systems for autoimmune hepatitis to improve diagnostic sensitivity
Soomin Ahn, Sook-Hyang Jeong, Eun Ju Cho, Kyoungbun Lee, Gilhyang Kim, Haeryoung Kim
Clin Mol Hepatol. 2024;30(1):37-48.   Published online November 13, 2023
View: 1993   Download: 158  Crossref: 2
1747
Surveillance of the progression and assessment of treatment endpoints for nonalcoholic steatohepatitis
Yi-wen Shi, Jian-Gao Fan
Clin Mol Hepatol. 2023;29(Suppl):S228-S243.   Published online December 14, 2022
View: 3525   Download: 104
1738
Genetics in non-alcoholic fatty liver disease: The role of risk alleles through the lens of immune response
Silvia Sookoian, Carlos J. Pirola
Clin Mol Hepatol. 2023;29(Suppl):S184-S195.   Published online December 5, 2022
View: 3767   Download: 173  Web of Science: 8  Crossref: 11
Non-alcoholic fatty liver disease: Definition and subtypes
Seul Ki Han, Soon Koo Baik, Moon Young Kim
Clin Mol Hepatol. 2023;29(suppl):S5-S16.   Published online December 28, 2022
View: 6408   Download: 479  Web of Science: 24  Crossref: 28
Original Article
1850
Prognostic role of computed tomography analysis using deep learning algorithm in patients with chronic hepatitis B viral infection
Jeongin Yoo, Heejin Cho, Dong Ho Lee, Eun Ju Cho, Ijin Joo, Sun Kyung Jeon
Clin Mol Hepatol. 2023;29(4):1029-1042.   Published online August 29, 2023
View: 2508   Download: 111
Editorial
Adding to the confusion in more than just the name
Jacob George
Clin Mol Hepatol. 2023;29(4):973-976.   Published online September 18, 2023
View: 1530   Download: 64  Web of Science: 4  Crossref: 5
Review
1798
Safety considerations for withdrawal of nucleos(t)ide analogues in patients with chronic hepatitis B: First, do no harm
Yao-Chun Hsu, Cheng-Hao Tseng, Jia-Horng Kao
Clin Mol Hepatol. 2023;29(4):869-890.   Published online March 14, 2023
View: 3180   Download: 186  Web of Science: 1  Crossref: 8
1791
Hepatitis B core-related antigen: A novel and promising surrogate biomarker to guide anti-hepatitis B virus therapy
Takako Inoue, Takehisa Watanabe, Yasuhito Tanaka
Clin Mol Hepatol. 2023;29(4):851-868.   Published online March 9, 2023
View: 7055   Download: 354  Web of Science: 8  Crossref: 10
Correspondence
Correspondence on Letter regarding “Is liver biopsy essential to identifying the immune tolerant phase of chronic hepatitis B?”
Joo Hyun Oh, Dong Hyun Sinn
Clin Mol Hepatol. 2023;29(3):820-820.   Published online May 19, 2023
View: 1663   Download: 27
Correspondence on Letter regarding “Non-alcoholic fatty liver disease: Definition and subtypes”
Seul Ki Han, Soon Koo Baik, Moon Young Kim
Clin Mol Hepatol. 2023;29(3):817-819.   Published online May 17, 2023
View: 1825   Download: 44
Letter to the Editor
Letter regarding “Is liver biopsy essential to identifying the immune tolerant phase of chronic hepatitis B?”
Halil Haldun Emiroglu
Clin Mol Hepatol. 2023;29(3):812-812.   Published online May 8, 2023
View: 1717   Download: 23
Original Article
1824
Treated chronic hepatitis B is a good prognostic factor of diffuse large B-cell lymphoma
Jeayeon Park, Sung Won Chung, Yun Bin Lee, Hyunjae Shin, Moon Haeng Hur, Heejin Cho, Min Kyung Park, Jeonghwan Youk, Ji Yun Lee, Jeong-Ok Lee, Su Jong Yu, Yoon Jun Kim, Jung-Hwan Yoon, Tae Min Kim, Jeong-Hoon Lee
Clin Mol Hepatol. 2023;29(3):794-809.   Published online May 17, 2023
View: 3181   Download: 133  Web of Science: 1  Crossref: 1
1823
Core indicators related to the elimination of hepatitis B and C virus infection in South Korea: A nationwide study
Chang Hun Lee, Gwang Hyeon Choi, Hwa Young Choi, Sojung Han, Eun Sun Jang, Young Eun Chon, Young Chang, Kyung-Ah Kim, Do Young Kim, Hyung Joon Yim, Hye-Lin Kim, Sook-Hyang Jeong, In Hee Kim
Clin Mol Hepatol. 2023;29(3):779-793.   Published online May 15, 2023
View: 3058   Download: 143  Crossref: 1
1822
Hepatocellular carcinoma prediction model performance decreases with long-term antiviral therapy in chronic hepatitis B patients
Xiaoning Wu, Xiaoqian Xu, Jialing Zhou, Yameng Sun, Huiguo Ding, Wen Xie, Guofeng Chen, Anlin Ma, HongXin Piao, Bingqiong Wang, Shuyan Chen, Tongtong Meng, Xiaojuan Ou, Hwai-I Yang, Jidong Jia, Yuanyuan Kong, Hong You
Clin Mol Hepatol. 2023;29(3):747-762.   Published online May 10, 2023
View: 2480   Download: 131  Crossref: 1
Review
1781
Acute hepatitis C virus infection: clinical update and remaining challenges
Chen-Hua Liu, Jia-Horng Kao
Clin Mol Hepatol. 2023;29(3):623-642.   Published online February 20, 2023
View: 4677   Download: 374  Web of Science: 7  Crossref: 12
1775
Development of hepatocellular carcinoma in treated and untreated patients with chronic hepatitis B virus infection
Chih-Lin Lin, Jia-Horng Kao
Clin Mol Hepatol. 2023;29(3):605-622.   Published online February 15, 2023
View: 4255   Download: 291  Web of Science: 7  Crossref: 12
Correspondence
Correspondence on Letter regarding “Long-term prognosis and the need for histologic assessment of chronic hepatitis B in the serological immune tolerant phase”
Jeong-Ju Yoo, Sang Gyune Kim
Clin Mol Hepatol. 2023;29(2):513-515.   Published online February 15, 2023
View: 2171   Download: 42
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next

Clinical and
Molecular
Hepatology

Print ISSN: 2287-2728
Online ISSN: 2287-285X


Editorial Office
The Korean Association for the Study of the Liver
Room A1210, 53 Mapo-daero(MapoTrapalace, Dowha-dong), Mapo-gu, Seoul, 04158, Korea
TEL: +82-2-703-0051   FAX: +82-2-703-0071    E-mail: kasl@kams.or.kr
Copyright © The Korean Association for the Study of the Liver.         
COUNTER
TODAY : 351
TOTAL : 1854864
Close layer