Original Article

  • HOME
  • ARTICLE CATEGORY
  • Original Article
Original Article
1752
The independent effect of exercise on biopsy-proven non-alcoholic fatty liver disease: A systematic review
George Chen, Bubu Banini, Albert Do, Joseph K. Lim
Clin Mol Hepatol. 2023;29(Suppl):S319-S332.   Published online December 14, 2022
View: 643   Download: 53
1700
Hepatitis B virus pre-genomic RNA and hepatitis B core-related antigen reductions at week 4 predict favourable hepatitis B surface antigen response upon long-term nucleos(t)ide analogue in chronic hepatitis B
Lung-Yi Mak, Danny Wong, Alison Kuchta, Martina Hilfiker, Aaron Hamilton, Ning Chow, XianHua Mao, Wai Kay Seto, Man-Fung Yuen
Clin Mol Hepatol. 2023;29(1):146-162.   Published online August 19, 2022
View: 1719   Download: 168  Citations: 4
1703
Baveno-VII criteria to predict decompensation and initiate non-selective beta-blocker in compensated advanced chronic liver disease patients
Yu Jun Wong, Chen Zhaojin, Guilia Tosetti, Elisabetta Degasperi, Sanchit Sharma, Samagra Agarwal, Liu Chuan, Chan Yiong Huak, Li Jia, Qi Xiaolong, Anoop Saraya, Massimo Primignani
Clin Mol Hepatol. 2023;29(1):135-145.   Published online September 5, 2022
View: 2234   Download: 216  Citations: 4
1698
Hepatocellular carcinoma incidence is decreasing in Korea but increasing in the very elderly
Young Eun Chon, Seong Yong Park, Han Pyo Hong, Donghee Son, Jonghyun Lee, Eileen Yoon, Soon Sun Kim, Sang Bong Ahn, Soung Won Jeong, Dae Won Jun
Clin Mol Hepatol. 2023;29(1):120-134.   Published online August 12, 2022
View: 1542   Download: 126  Citations: 2
1695
Decreased vitamin D-binding protein level portends poor outcome in acute-on-chronic liver failure caused by hepatitis B virus
Daxian Wu, Qunfang Rao, Zhongyang Xie, Xiaoqing Zhu, Yuanmei Che, Jian Wu, Hainv Gao, Jingyu Zhang, Zhouhua Hou, Xiaoyu Cheng, Zeyu Sun
Clin Mol Hepatol. 2022;28(4):912-925.   Published online July 28, 2022
View: 1718   Download: 113
1683
COVID-19 vaccine immunogenicity among chronic liver disease patients and liver transplant recipients: A meta-analysis
Ka Shing Cheung, Chiu Hang Mok, Xianhua Mao, Ruiqi Zhang, Ivan FN Hung, Wai Kay Seto, Man Fung Yuen
Clin Mol Hepatol. 2022;28(4):890-911.   Published online June 3, 2022
View: 2380   Download: 141  Citations: 6
1711
Impacts of muscle mass dynamics on prognosis of outpatients with cirrhosis
Tae Hyung Kim, Young Kul Jung, Hyung Joon Yim, Joo Won Baik, Sun Young Yim, Young-Sun Lee, Yeon Seok Seo, Ji Hoon Kim, Jong Eun Yeon, Kwan Soo Byun
Clin Mol Hepatol. 2022;28(4):876-889.   Published online September 19, 2022
View: 1415   Download: 99  Citations: 2
1694
Global prevalence of depression and anxiety in patients with hepatocellular carcinoma: Systematic review and meta-analysis
Darren Jun Hao Tan, Sabrina Xin Zi Quek, Jie Ning Yong, Adithya Suresh, Kaiser Xuan Ming Koh, Wen Hui Lim, Jingxuan Quek, Ansel Tang, Caitlyn Tan, Benjamin Nah, Eunice Tan, Taisei Keitoku, Mark D. Muthiah, Nicholas Syn, Cheng Han Ng, Beom Kyung Kim, Nobuharu Tamaki, Cyrus Su Hui Ho, Rohit Loomba, Daniel Q. Huang
Clin Mol Hepatol. 2022;28(4):864-875.   Published online July 25, 2022
View: 2190   Download: 65  Citation: 1
1682
Impact of nationwide hepatocellular carcinoma surveillance on the prognosis in patients with chronic liver disease
Won Sohn, Danbee Kang, Minwoong Kang, Eliseo Guallar, Juhee Cho, Yong-Han Paik
Clin Mol Hepatol. 2022;28(4):851-863.   Published online June 3, 2022
View: 2058   Download: 110  Citations: 4
1712
Forecasted 2040 global prevalence of nonalcoholic fatty liver disease using hierarchical bayesian approach
Michael H. Le, Yee Hui Yeo, Biyao Zou, Scott Barnet, Linda Henry, Ramsey Cheung, Mindie H. Nguyen
Clin Mol Hepatol. 2022;28(4):841-850.   Published online September 19, 2022
View: 1557   Download: 94  Citations: 9
1688
Auranofin attenuates hepatic steatosis and fibrosis in nonalcoholic fatty liver disease via NRF2 and NF- κB signaling pathways
Seung Min Lee, Dong Hee Koh, Dae Won Jun, Yoon Jin Roh, Hyeon Tae Kang, Ju Hee Oh, Hyun Sung Kim
Clin Mol Hepatol. 2022;28(4):827-840.   Published online June 22, 2022
View: 2910   Download: 218  Citations: 4
1685
The usefulness of metabolic score for insulin resistance for the prediction of incident non-alcoholic fatty liver disease in Korean adults
Jun-Hyuk Lee, Kyongmin Park, Hye Sun Lee, Hoon-Ki Park, Jee Hye Han, Sang Bong Ahn
Clin Mol Hepatol. 2022;28(4):814-826.   Published online June 9, 2022
View: 2267   Download: 137  Citations: 6
1681
The effect of diabetes and prediabetes on the prevalence, complications and mortality in nonalcoholic fatty liver disease
Cheng Han Ng, Kai En Chan, Yip Han Chin, Rebecca Wenling Zeng, Pei Chen Tsai, Wen Hui Lim, Darren Jun Hao Tan, Chin Meng Khoo, Lay Hoon Goh, Zheng Jye Ling, Anand Kulkarni, Lung-Yi Loey Mak, Daniel Q Huang, Mark Chan, Nicholas WS Chew, Mohammad Shadab Siddiqui, Arun J. Sanyal, Mark Muthiah
Clin Mol Hepatol. 2022;28(3):565-574.   Published online May 19, 2022
View: 3060   Download: 142  Citations: 18
1679
Effect of moderate-to-severe hepatic steatosis on neutralising antibody response among BNT162b2 and CoronaVac recipients
Ka Shing Cheung, Lok Ka Lam, Rex Wan Hin Hui, Xianhua Mao, Ruiqi R Zhang, Kwok Hung Chan, Ivan FN Hung, Wai Kay Seto, Man-Fung Yuen
Clin Mol Hepatol. 2022;28(3):553-564.   Published online May 11, 2022
View: 1900   Download: 74  Citations: 2
1677
Reappraisal of sepsis-3 and CLIF-SOFA as predictors of mortality in patients with cirrhosis and infection presenting to the emergency department: A multicenter study
Ji Hyun Kim, Baek Gyu Jun, Minjong Lee, Hye Ah Lee, Tae Suk Kim, Jeong Won Heo, Da Hye Moon, Seong Hee Kang, Ki Tae Suk, Moon Young Kim, Young Don Kim, Gab Jin Cheon, Soon Koo Baik, Dong Joon Kim, Dae Hee Choi
Clin Mol Hepatol. 2022;28(3):540-552.   Published online May 6, 2022
View: 1923   Download: 77  Citation: 1
1676
Gut-derived lipopolysaccharide promotes alcoholic hepatosteatosis and subsequent hepatocellular carcinoma by stimulating neutrophil extracellular traps through toll-like receptor 4
Yang Liu, Xin Zhang, Shuo Chen, Jiazhong Wang, Shuo Yu, Yiming Li, Meng Xu, Harouna Aboubacar, Junhui Li, Tao Shan, Jixin Wang, Gang Cao
Clin Mol Hepatol. 2022;28(3):522-539.   Published online May 4, 2022
View: 2424   Download: 128  Citations: 5
1669
Association of non-alcoholic fatty liver disease with incident dementia later in life among elder adults
Seogsong Jeong, Yun Hwan Oh, Seulggie Choi, Jooyoung Chang, Sung Min Kim, Joung Sik Son, Gyeongsil Lee, Joseph C Ahn, Dong Hyeon Lee, Bo Kyung Koo, Won Kim, Sang Min Park
Clin Mol Hepatol. 2022;28(3):510-521.   Published online March 17, 2022
View: 3187   Download: 213  Citations: 8
1675
Discovery of dipeptidyl peptidase-4 inhibitor specific biomarker in non-alcoholic fatty liver disease mouse models using modified basket trial
Ju Hee Oh, Dae Won Jun, Hye Young Kim, Seung Min Lee, Eileen L. Yoon, Jungwook Hwang, Jung Hwan Park, Hanbi Lee, Wankyu Kim, Hyunsung Kim
Clin Mol Hepatol. 2022;28(3):497-509.   Published online April 28, 2022
View: 2567   Download: 124  Citation: 1
1667
Non-alcoholic fatty liver disease increases risk of carotid atherosclerosis and ischemic stroke: An updated meta-analysis with 135,602 individuals
Ansel Shao Pin Tang, Kai En Chan, Jingxuan Quek, Jieling Xiao, Phoebe Tay, Margaret Teng, Keng Siang Lee, Snow Yunni Lin, May Zin Myint, Benjamin Tan, Vijay K Sharma, Darren Jun Hao Tan, Wen Hui Lim, Apichat Kaewdech, Daniel Huang, Nicholas WS Chew, Mohammad Shadab Siddiqui, Arun J Sanyal, Mark Muthiah, Cheng Han Ng
Clin Mol Hepatol. 2022;28(3):483-496.   Published online March 2, 2022
View: 3656   Download: 193  Citations: 21
Tenofovir alafenamide treatment may not worsen the lipid profile of chronic hepatitis B patients: A propensity score-matched analysis
Joonho Jeong, Jung Woo Shin, Seok Won Jung, Eun Ji Park, Neung Hwa Park
Clin Mol Hepatol. 2022;28(2):254-264.   Published online December 28, 2021
View: 2690   Download: 228  Citations: 6
1661
Cause of death and cause-specific mortality for primary liver cancer in South Korea: A nationwide population-based study in hepatitis B virus-endemic area
Bo Hyun Kim, Dahhay Lee, Kyu-Won Jung, Young-Joo Won, Hyunsoon Cho
Clin Mol Hepatol. 2022;28(2):242-253.   Published online February 7, 2022
View: 2541   Download: 87  Citations: 5
1655
Galectin-3 inhibits cardiac contractility via a tumor necrosis factor alpha-dependent mechanism in cirrhotic rats
Ki Tae Yoon, Hongqun Liu, Jing Zhang, Sojung Han, Samuel S. Lee
Clin Mol Hepatol. 2022;28(2):232-241.   Published online January 5, 2022
View: 2517   Download: 82  Citations: 2
1623
Association between serum tumor necrosis factor-α and sarcopenia in liver cirrhosis
Ji Won Han, Da In Kim, Hee Chul Nam, U Im Chang, Jin Mo Yang, Do Seon Song
Clin Mol Hepatol. 2022;28(2):219-231.   Published online July 20, 2021
View: 16673   Download: 257  Citations: 5
Surgery versus radiofrequency ablation in patients with Child- Pugh class-A/single small (≤3 cm) hepatocellular carcinoma
Jungnam Lee, Young-Joo Jin, Seung Kak Shin, Jung Hyun Kwon, Sang Gyune Kim, Young Ju Suh, Yujin Jeong, Jung Hwan Yu, Jin-Woo Lee, Oh Sang Kwon, Soon Woo Nahm, Young Seok Kim
Clin Mol Hepatol. 2022;28(2):207-218.   Published online November 24, 2021
View: 2951   Download: 182  Citations: 4
1656
Prevalence trends of non-alcoholic fatty liver disease among young men in Korea: A Korean military population-based cross-sectional study
Jaejun Lee, Taeyun Kim, Hyun Yang, Si Hyun Bae
Clin Mol Hepatol. 2022;28(2):196-206.   Published online January 13, 2022
View: 2983   Download: 163  Citations: 8
1648
Protective association of Klotho rs495392 gene polymorphism against hepatic steatosis in non-alcoholic fatty liver disease patients
Wen-Yue Liu, Xiaofang Zhang, Gang Li, Liang-Jie Tang, Pei-Wu Zhu, Rafael S. Rios, Kenneth I. Zheng, Hong-Lei Ma, Xiao-Dong Wang, Qiuwei Pan, Robert J. de Knegt, Luca Valenti, Mohsen Ghanbari, Ming-Hua Zheng
Clin Mol Hepatol. 2022;28(2):183-195.   Published online November 28, 2021
View: 2809   Download: 178  Citations: 2
1639
Nonalcoholic fatty liver disease and early prediction of gestational diabetes mellitus using machine learning methods
Seung Mi Lee, Suhyun Hwangbo, Errol R. Norwitz, Ja Nam Koo, Ig Hwan Oh, Eun Saem Choi, Young Mi Jung, Sun Min Kim, Byoung Jae Kim, Sang Youn Kim, Gyoung Min Kim, Won Kim, Sae Kyung Joo, Sue Shin, Chan-Wook Park, Taesung Park, Joong Shin Park
Clin Mol Hepatol. 2022;28(1):105-116.   Published online October 15, 2021
View: 3913   Download: 153  Citations: 2
1643
A cost-effectiveness study of universal screening for hepatitis C virus infection in South Korea: A societal perspective
Hye-Lin Kim, Kyung-Ah Kim, Gwang Hyun Choi, Eun Sun Jang, Moran Ki, Hwa Young Choi, Sook-Hyang Jeong
Clin Mol Hepatol. 2022;28(1):91-104.   Published online November 5, 2021
View: 7173   Download: 146  Citations: 4
1642
U-shaped relationship between urea level and hepatic decompensation in chronic liver diseases
Huapeng Lin, Grace Lai-Hung Wong, Xinrong Zhang, Terry Cheuk-Fung Yip, Ken Liu, Yee Kit Tse, Vicki Wing-Ki Hui, Jimmy Che-To Lai, Henry Lik-Yuen Chan, Vincent Wai-Sun Wong
Clin Mol Hepatol. 2022;28(1):77-90.   Published online November 5, 2021
View: 3067   Download: 107  Citations: 6
1638
Cervicocerebral atherosclerosis and its hepatic and coronary risk factors in patients with liver cirrhosis
Jihyun An, Hyung-Don Kim, Seon-Ok Kim, Ha Il Kim, Gi-Won Song, Han Chu Lee, Ju Hyun Shim
Clin Mol Hepatol. 2022;28(1):67-76.   Published online October 12, 2021
View: 3112   Download: 158  Citations: 2

Clinical and
Molecular
Hepatology

Print ISSN: 2287-2728
Online ISSN: 2287-285X

Editorial Office
The Korean Association for the Study of the Liver
Room A1210, 53 Mapo-daero(MapoTrapalace, Dowha-dong), Mapo-gu, Seoul, 04158, Korea
TEL: +82-2-703-0051   FAX: +82-2-703-0071    E-mail: kasl@kams.or.kr
Copyright © The Korean Association for the Study of the Liver.         
COUNTER
TODAY : 203
TOTAL : 1209887
Close layer